شنبه 24 مهر 1400
جزئيات دانلود

دانلود کتاب راهنمای باز و بسته کردن موتور دیزل نیسان زامیاد

واشر موتور دیزل
سه اندازه واشر سرسیلندر مطابق با برآمدگی پیستون وجود دارد.
براي بستن پی چهاي ثابت سرسیلندر، شاتون و فلایویل از گشتاور معین استفاده کنید.
براي کاهش تولید حرارت و صدا طی خنک کردن موتور، پایه هاي فولادي روي دامن پیستون
نصب شده است.
میل لنگ داراي عمر طولانی است. میل لنگ را نباید بعد از پرداخت نیترات تراش داد.
یاتاقان هاي اصلی میل لنگ و یاتاقان هاي شاتون از فلز مخصوص با قابلیت تحمل بار قوي ساخته شده است. بنابراین، مهم است که سوراخ روغن یاتاقان و سطح قطعات تمیز باشد.
پرداخت نیترات میل لنگ باعث افزایش قابلیت آن شده و از تراش مجدد لنگ و یاتاقان گرد اصلی و غیره جلوگیري می کند.
دستگاه تزریق سوخت داراي پیستون خنک کننده است. عملکرد این دستگاه تزریق سوخت به پیستون با سوپاپ یک طرفه از طریق مجراي بدنه ماشین است.
دقت کنید که انژکتور سوخت طی باز و بسته کردن پیستون و شاتون آسیب نبیند.
145 MPa سیستم تغذیه سوخت داراي کنترل برقی ریل سوخت پرفشار است که فشار آن می تواند تا بالا رود و انژکتور داراي 6 سوراخ نوع کنترل برقی اس ت که باعث رساندن نسبت ترکیب مناسب هوا و سوخت می شود.
با کنترل برقی است. استارت داراي پیش گرم کن و GSK سیستم استارت داراي سرپیچ پیش گرم کن گرم کن بعد از استارت است.

Information
ايجاد شده یکشنبه, 31 فروردين 1399 11:40
اصلاح شده در یکشنبه, 31 فروردين 1399 11:46
نسخه:
اندازه 12.4 MB
ايجاد شده توسط hamid piri
اصلاح شده توسط hamid piri
دانلودها 60
مجوز
قيمت

با عضویت در سایت به تمامی امکانات سایت دسترسی خواهید داشت