شنبه 24 مهر 1400
جزئيات دانلود

دانلود راهنماي تعميرات سوخت رساني پراید بوش BOSCH

پيش گفتار
راهنماي تعميرات سوخت رساني بوش
1 مقدمه
جدول تشريح سيستم
نمودار شماتيك سيستم
2-3 معرفى سيستم
13  سنسورها و عملگرهاى مرتبط با عملكرد كلى سيستم
-3 تشريح اجزاى سيستم
3-1 سيستم سوخت ر سانى
1-3-1 پم پ بنزين
3-1-2 في لتر بنزين
3-1-3 شيلنگ ها و مسير سوخ ت رسانى
 16  4-1-3 ريل سوخت
 17  5-1-3 رگلاتور فشار سوخت
17  6-1-3 انژكتورها
 18  -2-3 سيستم هوا رساني
الف) مجموعه دريچه گاز
 18  -1-2-2 دريچه گاز
-2-2-3 مو تور پله اى
-3-2-3 سنسور موقعيت دريچه گاز
ب) مانيفولد هواى ورودى
-3-3 سيستم جرقه زنى
1-3-3 كويل جرقه زني
2-3-3 واير هاى شمع
-4-3 واحد كنترل الكترونيك، سنسورها و عملگرها
1-4-3 واحد كنترل الكترونيك در سيستم بوش
1-1-4-3 مشخصات كلى واحد كنترل الكترونيك در شرايط مختلف
2-1-4-3 نحوه عملكرد
 در زمان استارت موتور
 عملكرد در دورهاى مختلف
- قطع پاشش سوخت انژكتورها
3-1-4-3 حافظه
-2-4-3 سنسورها
-1-2-4-3 سنسور دور موتور و موقعيت ميل لنگ
-2-2-4-3 سنسور موقعيت ميل سوپاپ
-3-2-4-3 سنسور فشار منيفولد و دماى هو اى ورودى
-4-3-2-4 سنسور دماى مايع خنك كننده
-5-2-4-3 سنسور سرعت خودرو
6-2-4-3 - سنسور اكسيژن
-7-2-4-3 سنسور كوبش
-8-2-4-3 سوئيچ ثقلي
-9-2-4-3 سوئيچ پدال كلاچ
-3-4-3 عملگرها
-2-3-4-3 شيربرقى كنيستر
-3-3-4-3 لامپ عيب يابى سيستم
4 -3-4-3 لامپهاي داشبورد
لامپ عيب يابي سيستم
2. لامپ هشدار دهنده دماي آب
3. نشانگر سطح باك بنزين
4. لامپ سيستم ضد سرقت
 واحد كنترل سيستم ضد سرقت
راهنماي تعميرات سوخت رساني بوش خودروي پرايد
4
راهنماي عيب يابي سوخت رسان ي بوش
مقدمه
33 كانكتور
34 انژكتور 1
35 انژكتور 2
36 انژكتور 3
37 انژكتور 4
38 كويل 1 و 4
39 كويل 2 و 3
40 ( Crankshaft Sensor) سنسور دور موتور
41 (MAP) سنسور فشار منيفولد
سنسور دماى منيفولد
43 (Stepper Motor) موتور پله اى
سنسور زاويه دريچه گاز
45 (Ma in Relay) رله اصلى
46 (Fuel Pump Relay) رله پمپ بنزين
47 (Knock Sensor) سنسور ضربه
48 (CTS) سنسور دماى آب
49 (Camshaft Sensor) سنسور موقعيت ميل سوپاپ
50 (O2 Heater) گرمكن سنسور اكسيژن
51 (O2 Sensor) سنسور اكسيژن
52 (VSS Sensor) سنسور سرعت خودرو
53 (Purge Valve) شير برقى كنيستر
فن دور پائين
فن دور بالا
56 (Clutch Switch) سوئيچ كلاچ
سوئيچ ثقل ي
نقشه شماتيك كيت انژكتورى بوش
شرح كانكتورهاى كيت انژكتورى بوش

Information
ايجاد شده سه شنبه, 12 فروردين 1399 10:55
اصلاح شده در سه شنبه, 12 فروردين 1399 11:07
نسخه:
اندازه 3.78 MB
ايجاد شده توسط hamid piri
اصلاح شده توسط hamid piri
دانلودها 8
مجوز
قيمت

با عضویت در سایت به تمامی امکانات سایت دسترسی خواهید داشت