دوشنبه 24 مرداد 1401

پک آموزشی تعمیر موتور ۲۰۶ تیپ۳ مدل tu3

پک آموزشی تعمیر موتور ۲۰۶ تیپ۳ مدل tu3

در این مجموعه سعی شده است که تمامی فیلمها و کتابهای تعمیراتی که مربوط به تعمیر موتور پژو ۲۰۶ تیپ ۲و۳ و SD هست را جمع آوری کنیم

 

Attachments:
Access this URL (باز کردن موتور ۲۰۶ مدل tu3)باز کردن موتور ۲۰۶ مدل tu3[به زبان فارسی][۳۲ دقیقه]
Access this URL (مونتاژ قطعات موتور tu3)مونتاژ قطعات موتور tu3[به زبان فارسی][۳۹ دقیقه]
Access this URL (تعویض تسمه تایم و واشر سرسیلندر)تعویض تسمه تایم و واشر سرسیلندر[به زبان انگلیسی][12 دقیقه]
Access this URL (تعویض تسمه تایم)تعویض تسمه تایم[به زبان روسی][۸دقیقه]
Access this URL (تعویض واتر پمپ پژو۲۰۶)تعویض واتر پمپ پژو۲۰۶[به زبان روسی][۷دقیقه]
Access this URL (تعویض واشر سرسیلندر موتور tu3)تعویض واشر سرسیلندر موتور tu3[به زبان روسی][۳۴ دقیقه]
Access this URL (تعمیر اجزای قطعات اگزوز و مسیر خروج دود)تعمیر اجزای قطعات اگزوز و مسیر خروج دود[به زبان روسی][۶دقیقه]
Access this URL (فیلرگیری و تنظیم موتور ۲۰۶ با موتور tu3)فیلرگیری و تنظیم موتور ۲۰۶ با موتور tu3[به زبان روسی][۸دقیقه]
Access this URL (تسمه تایم و تنظیم سوپاپها موتور tu)تسمه تایم و تنظیم سوپاپها موتور tu[به زبان فرانسوی][۱۱ دقیقه]
Access this URL (کتاب تعمیر کامل موتور tu3پژو ۲۰۶)کتاب تعمیر کامل موتور tu3پژو ۲۰۶[به زبان فارسی][۱۰۴ صفحه]
Access this URL (کتاب راهنمای تعمیرات وعیب یابی ۲۰۶ صندوقدار دوگانه سوز)کتاب راهنمای تعمیرات وعیب یابی ۲۰۶ صندوقدار دوگانه سوز[به زبان روسی][۹۸صفحه]