موتور /  hamid /  02 شهریور 1396

بعد از تشریح اصول کارکرد موتورها و تفاوت موتورهای دو زمانه و چهار زمانه به تعریف پایه ای مهمی نیاز داریم که در مورد کارکرد موتورها نقش مهمی دارد و در طراحی موتورها در نظر گرفته میشود
این فاکتور مهم نسبت تراکم است که
تعریف نسبت تراکم : نسبت حجم حداکثر (حجم بالای پیستون در نقطه مرگ پایین)به حجم حداقل (حجم محفظه اتاق احتراق )

فرمول نسبت تراکم
فرمول نسبت تراکم


تعریف دیگر نسبت تراکم : نسبت حجم حداکثر به حجم حداقل
برای مثال در در مشخصات یک موتور گفته میشود که نسبت تراکم یک موتور نه به یک است
یعنی حجم حداکثر ۸ برابر حجم حداقل است
یا حجم سیلندر ۸ برابر حجم اتاق احتراق است

با توجه به تغییراتی که حین تعمیرات موتور (مثل تراش سر سیلندر) میتواند اتفاق بیافتد این نسبت میتواند تغییر پیدا کند و تغییر نسبت تراکم میتواند روی عوامل دیگر تاثیر گذاشته و آنها را تغییر دهد در نتیجه سیستمهای مکمل موتور مانند سیستم خنک کننده موتور با اشکال کار کنند زیرا با افزایش نسبت تراکم دمای موتور هم افزایش پیدا میکند زیرا در طراحی یک سیستم خنک کننده برای یک موتور حالت استاندارد انتقال دمای نرمال تولیدی هست که هنگام تراش سر سیلندر این مقدار استاندارد به هم میخورد و موتور با مشکل مواجه میشود
هنگامی که سرسیلندر موتور تاب بردارد برای رفع این عیب از کف سر سیلندر تراشکاری انجام میدهند که با این کار حجم اتاق احتراق تغییر میکند (کم میشود ) که این کار باعث تغییر نسبت تراکم می شود و وقتی نسبت تراکم تغییر پیدا میکند و دمای مخلوط سوخت و هوا هنگام تراکم افزایش می یابد  که این باعث خودسوزی یا ناک میشود که روی کارکرد موتور تاثیر منفی دارد
برای رفع این مشکل با اضافه کردن واشر سرسیلندر به اندازه تراشکاری شده از کف سر سیلندر میتوان از تغییر نسبت تراکم جلوگیری کرد تا بقیه سیستمها با مشکل روبرو نشوند

دانلود فیلم آموزش نسبت تراکم

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئوهای مرتبط