هدایت و فرمان /  hamid /  30 مرداد 1396 /  2257 بازدیدها

دو نوع متداول از ترمزهای مورد استفاده در خودروها ترمزهای دیسک و ترمزهای کفشکی هستند که ترمزهای دیسکی قابل اعتماد تر هستند
ترمزهای دیسکی بر اساس تولید اصطکاک در برابر دیسک چرخان کار میکنند
ترمزهای دیسکی دارای سه جزء اصلی هستند

اول - دیسک فولادی متصل به چرخ
دومی - لنت ترمز در دو طرف دیسک برای تولید اصطکاک
سوم - پیستون هیدرولیک برای فشار دادن لنتها روی دیسک
هنگامی لنتهای ترمز عمل میکنند که سیلندر اصلی ( زیر پای راننده) فشار روغن هیدرولیک را به سیلندر روی چرخ می فرستد
این سیستم به این خاطر مورد استفاده قرار میگیرد که بصورت مساوی فشار را بین چرخها تقسیم میکند
پیستون ترمز روی چرخ که تحت فشار است

لنتهای ترمز را روی دیسک چرخی که در حالت چرخان است فشار میدهد
فشار زیاد باعث فشار آوردن بیشتر لنت و در نتیجه ترمز سریعتر میشود

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئوهای مرتبط