موتور /  hamid /  21 مرداد 1396

آشنایی با اصول کارکرد موتورهای احتراق داخلی
تشریح اصول کارکرد موتورهای چهار زمانه بنزینی و دیزلی
برای دانستن اصولی کارکرد موتورهای احتراق داخلی لازم است که ابتدا آشنایی اجمالی با قطعات سازنده یک موتور داشته باشیم
این قطعات عبارتند از
سر سیلندر - سیلندر - پیستون - شاتون - میل لنگ - سوپاپها - مسیرهای ورود و خروج گازها - فنرهای برگرداننده - تایپیتها - میل بادامک -

قطعات موتور
قطعات موتور

برای تشریح اصول نیاز داریم که تعاریف پایه ای را بدانیم  که در ادمه به تشریح این تعاریف میپردازیم

نقطه مرگ بالا و پایین
نقطه مرگ بالا و پایین


نقطه مرگ بالا: به بالاترین نقطه قرار گیری پیستون در داخل سیلندر نقطه مرگ بالا گفته میشود
نقطه مرگ پایین : به پایین ترین نقطه قرار گیر پیستون در روی سیلندر نقطه مرگ پایین میگویند

حجم مفید سیلندر - حجم اتاق احتراق
حجم مفید سیلندر - حجم اتاق احتراق


حجم مفید سیلندر:حجم واقع شده بین پیستونی که در نقطه مرگ پایین قرار گرفته است و سیلندر را حجم مفید میگویند
حجم اتاق احتراق : فضایی بالای سر پیستون هنگامی که در نقطه مرگ بالا قرار گرفته است را میگویند

اصول تشریح کارکرد موتور چهار زمانه بنزینی

جهار زمان موتور به ترتیب عبارت است از
زمان اول مکش
زمان دوم تراکم
زمان سوم احتراق
زمان چهارم تخلیه

انیمیشن ۴ زمان کار موتورهای چهار زمانه
انیمیشن ۴ زمان کار موتورهای چهار زمانه

زمان اول - مکش : با گردش میل لنگ و انتقال این حرکت بوسیله شاتون به پیستون ٬ پیستون به سمت نقطه مرگ پایین حرکت میکند و با توجه به این حرکت در بالای پیستون یک حجم ایجاد میشود که این حجم ایجاد شده و خلاء حاصله و زمانبندی سوپاپها ٬ سوپاپ هوا باز میشود در نتیجه مخلوط سوخت و هوا که توسط کاربراتور درست شده است به بالای پیستون می آید که به این مرحله ٬ مرحله مکش گفته میشود

زمان دوم - تراکم : با ادامه حرکت میل لنگ و گردش به سمت بالا ٬ پیستون هم  به سمت بالا حرکت میکند و همزمان با این عمل سوپاپ ورودی هم بسته میشود و مخلوط سوخت و هوا مورد تراکم قرار میگیرد و فشار ترکم حدود ۸ تا ۱۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع میرسد

زمان سوم - احتراق : با رسیدن پیستون به نقطه مرگ بالا جرقه زنی شمع انجام میشود و باعث میشود مخلوط سوخت و هوای فشرده شده محترق شده و فشار بر سطح پیستون میشود که این کار پیستون را به سمت پایین حرکت میدهد که حرکت به سمت پایین پیستون با ایجاد کار همراه است که این عمل تا رسیدن پیستون به نقطه مرگ پایین ادامه دارد 

زمان چهارم - تخلیه : با ادامه حرکت ٬ میل لنگ و به تبع آن پیستون به سمت بالا حرکت میکند که در این حالت سوپاپ دود باز میشود و دود حاصل از احتراق به بیرون هدایت میشود

مراحل کار یک موتور چهار زمانه
مراحل کار یک موتور چهار زمانه

این مراحل بصورت گردشی ادامه پیدا میکند و مراحل کار موتور بصورت مداوم بوجود می آید

تفاوت موتورهای چهار زمانه بنزینی و دیزلی در نوع زمانهای کارکرد نیست بلکه به وارد شدن مخلوط سوخت هوا در موتور بنزینی و هوای
خالی در موتور دیزلی مربوط میشود و سوخت در موتورهای دیزلی  دز زمانی به هوا اضافی میشود که پیستون در موتور دیزل به بالاترین نقطه تراکم هوا رسیده است

انواع موتورهای احتراق داخلی
۱- موتورهای بنزینی ( اتو )
۲- موتورهای دیزل

 

دانلود فیلم اصول کارکرد موتورهای چهار زمانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئوهای مرتبط