دیزل /  hamid /  02 مرداد 1396 /  389 بازدیدها

انیمیشن سیستم سوخت رسانی نیسان دیزل(common rail کامون ریل )
در این تکه انیمیشن شما سیستم سوخت رسانی دیزل را که روی نیسان دیزل نصب شده است را میبینید

این سیستم سوخت رسانی دیزل به کامون ریل common rail یا ریل مشترک مشهور است