جالب /  hamid /  25 تیر 1396

حتما شما نیز در مورد تاثیر چینی شمع جرقه خودرو بر روی شیشه شنیده اید که با زدن چینی شمع به شیشه خودرو ، شیشه میترکد اما اگر بصورت عملی این پدیده را میخواهید ببینید حتما این فیلم را تماشا کنید 

ویدئوهای مرتبط