موتور /  hamid /  24 تیر 1396 /  2777 بازدیدها

در ویدئوهای قبل توضیحات و انیمیشن نحوه انحام 4 مرحله تولید قدرت در خودروهای بنزینی(مکش ، تراکم ، احتراق ، تخلیه )  نشان داده شد در ویدئوی امروز شما همین مراحل را در یک موتور واقعی میبینید که سرسیلندر  این موتور از شیشه است و تمام مراحل بصورت کامل قابل مشاهده است
دیدن این مراحل بصورت واقعی جالب است حتما ببینید
موتور با سرسیلندر شیشه ای (4 مرحله احتراق)

ویدئوهای مرتبط