مهارتهای راننده /  hamid /  22 خرداد 1396 /  84 بازدیدها

این فیلم آموزشی توسط شرکت بارز تهیه شده است که در آن روش فهمیدن زمان مناسب برای تعویض لاستیک گفته شده است
اگر لاستیک خودرو زودتر تعویض گردد موجب تلف شدن پول و انرژی صاحب خودرو میگردد و اگر نیز لاستیک خودرو دیر عوض شود خطر ترکیدن لاستیک وجود دارد به همین خاطر لاستیک خودرو باید در بهترین زمان آن عوض شود که برای فهمیدن زمان مناسب آن حتما این فیلم را مشاهده کنید

ویدئوهای مرتبط