شاسی و بدنه /  hamid /  03 خرداد 1396 /  2415 بازدیدها

در این ویدئو نحوه بیرون کشیدن قسمت فرو رفته خودرو که در اثر ضربه دفرمه شده است را میبینید که در آن بوسیله استفاده از آب جوش و یک بادکش معمولی کار صافکاری بصورت عالی و بدون هیچ اثری انجام میگیرد

در ابتدا آب جوش بر روی قسمت فرو رفته و اطراف آن ریخته میشود و سپس بوسیله بادکش نواحی فرو رفته بیرون کشیده می شود که بهتر است برای انجام این کار ابتدا فیلم را بصورت کامل ببینید

ویدئوهای مرتبط