سوخت رسانی /  hamid /  02 ارديبهشت 1396

یکی از سیستمهای پیشرفته ای که بر روی خودروها نصب میشود سیستم سوخت رسانی انژکتوری است .بعد از کاربراتور و کاربراتور مدار بسته شرکتهای خودروسازی ایرانی کم کم در حال جایگزینی انژکتور به جای سیستمهای قدیمی هستند استفاده از انژکتور در خودروهای بنزینی دارای 2 دلیل عمده است
1- کنترل آلودگی محیط زیست و اخذ گواهینامه یورو
2- مصرف سوخت در سیستم سوخت رسانی انژکتوری به علت وجود سیستم مدیریت موتور BMS و سنسور های متفاوت کمتر است

سیستم سوخت رسانی انژکتوری دارای 8 مزیت نسبت به سایر سیستمها است که عبارتند از :
1- توزیع سوخت یکتواخت و به اندازه لازم در همه سیلندرها
یکی از بزرگترین مشکلات کاربراتورها توزیع متفاوت و متغیر سوخت بین سیلندرها است ، از آنجایی که کاربراتور وسط مانیفولد گاز نصب میشود  در خودروهای 4 و 6 سیلندر ردیفی سیلندرهای 2 و 3 به نسبت کمتری نسبت به سایر سایر سیلندرها پر میشوند که دلایل آن عبارتست از طول غیر یکسان شاخه های مانیفولد گاز ، وجود پیچ و خم در طول مسیر حرکت سوخت ، اینرسی سوخت و تمایل حرکت مستقیم سوخت ، میعان سوخت بخار شده و ناصافی دیواره مانیفولد است

2- خام سوزی کمتر به علت ارسال سوخت اندازه گیری شده
به دلیل اندازه گیری دقیق سوخت ارسال شده نسبت به شرایط فیزیکی محیط و نیز نسبت به بار و دور موتور خام سوزی در موتور کمتر است ، یعنی مقدار CO و HC حداقل میباشد و نیز به علت کنترل حرارت موتور مقدار گاز NOX کمترین مقدار است

3- راندمان حجمی موتور زیاد است

راندامان حجمی موتور عبارت است از جرم گاز وارد شده به سیلندر تقسیم بر جرم هوای که باید وارد گردد
در سیستم کاربراتوری به علت وجود گلوگاه در ونتوری کاربراتورها ، هوا بخوبی وارد نمیشود در حالی که در موتور انژکتوری لوله ورودی هوا فاقد گلوگاه است

4- ارتفاع موتور به علت حذف کاربراتور کوتاهتر است

5- نیاز به سیستم کنترل حرارت مانیفولد گاز ( آب گرم یا حرارت سنج دود اگزوز ) نمیباشد زیرا سوخت بصورت پودر به دریچه گاز تزریق میشود

6- قدرت شتابگیری موتور زیاد است زیرا سوخت در زمان لازم و به اندازه لازم در دریچه سوپاپ وجود دارد

7- مصرف سوخت به علت اندازه گیری در کلیه شرایط و قطع سوخت در حالت خودگردانی موتور و داغ شدن موتور یا در سرعت نهایی کمتر است

8- تاثیر فشار هوا یا دمای محیط در مقدار سوخت موثر نمی باشد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئوهای مرتبط