مهارتهای راننده /  hamid /  24 فروردين 1396

 

در منتهای الیه سمت راست راه توقف کنید
به ترافیک راه توجه نموده و از ایمن بودن شرایط عبور و مرور اطمینان حاصل نمائید
استفاده از چراغ راهنما ، دیگر رانندگان را با استفاده از چراغ راهنما نسبت به اقدام خود آگاه کنید
با چرخش فرمان به سمت چپ و با رعایت حق تقدم عبور به آرامی حرکت نمائید
قبل از رسیدن به جدول مقابل توقف کنید
با برگرداندن فرمان به سمت راست با احتیاط شروع به حرکت به سمت عقب نمایید تا در شرایط مناسب برای حرکت به جلو قرار گیرید
با آرامی به سمت جلو حرکت کنید
فرمان را به سمت چپ بچرخانید تا در مسیر مستقیم قرار گرفته و به حرکت ادامه دهید

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئوهای مرتبط