مهارتهای راننده /  hamid /  24 فروردين 1396

در این ویدئو شما میتوانید بصورت کامل ، شفاف و واضح نحوه انجام عمل پارک دوبل را مشاهده کنید
برای انجام عمل پارک دوبل
رانندگان وسایل نقلیه باید در سمت راست و محلهای مجاز اقدام به پارک اتومبیل نمایند
متداولترین نوع پارک کردن در شهرها پارک دوبل است ( به دلیل کم بودن فضای پارک ) که در ادامه به تشریح آن میپردازیم
راهنمای سمت راست را روشن کرده به فاصله 50 سانتیمتر از اتومبیل پارک شده و یک مقدار جلوتر از آن توقف کنید
پشت سر را کنترل کرده و شروع به حرکت کنید به محض مشاهده انتهای اتومبیل پارک شده از شیشه درب عقب فرمان را کاملا به سمت راست بچرخانید . وقتی از وسط شیشه درب جلو سمت راست عقب اتومبیل پارک شده را مشاهده کردید فرمان را کاملا به سمت چپ چرخانده و همزمان با این کار شروع به حرکت به عقب نمائید . فرمان را به حالت مستقیم برگردانید و در وسط محل پارک قرار گیرید

دقت نمائید فاصله مناسب یک متر از جلو ، یک متر از عقب و 45 سانتیمتر از جدول میباشد

ویدئوهای مرتبط