تعلیق و ترمز /  hamid /  08 خرداد 1397 /  985 بازدیدها

نحوه اصلاح مشکل عدم سایش یکنواخت لنت ترمز دیسکی

ویدئوهای مرتبط