تعلیق و ترمز /  hamid /  01 خرداد 1397 /  825 بازدیدها

نحوه پاک کردن مسیر و  تعویض  روغن ترمز

برای درک بهتر نحوه کار ترمز ویدئوی نحوه کار ترمز خودرو  و آموزش نحوه تعویض لنت ترمز جلو پراید را هم ببینیند

ویدئوهای مرتبط