جالب /  hamid /  06 فروردين 1397

ماشینی که کثیف نمیشود

در این آزمایش که توسط گروه دانلود فور آی نیز انجام شده است ما روی نصف شیشه ماده نانوی ضد کثیفی مالیدیم و آب گل و لای را روی شیشه پاشیدیم همانطور که در فیلم میبینید آن قسمت که توسط ما ماده نانو روی شیشه مالیده شده است به هیچ عنوان کثیف نمیشود

ویدئوهای مرتبط