تعلیق و ترمز /  hamid /  08 بهمن 1396 /  1364 بازدیدها

در این انیمیشن سه بعدی ساختار ترمز دیسکی و نحوه عملکرد آن بصورت ساده نمایش داده میشود

ویدئوهای مرتبط