موتور /  hamid /  23 دی 1396 /  99 بازدیدها

موتورهای تزریق مستقیم در سیلندر یکی از جدیدترین تکنولوژیهایی است که به عرصه تولید موتورهای بنزینی وارد شده است و به دلیل افزایش توان تولیدی موتور به احتمال زیاد سریعا جایگزین موتورهای فعلی شود 

در موتورهای فعلی انژکتورها هنگام باز شدن سوپاپ در پشت سوپاپ و داخل منیفولد تزریق انجام میدهند اما در موتورهای پاشش مستقیم که به اصطلاح کلی GDI نامیده میشود انژکتورها در لحظه مناسب در داخل سیلندر پاشش را انجام میدهند که این کار به لحاظ فنی و بخار حساس بودن بنزین به تراکم باید در لحظه کاملا درست و مناسب انجام گیرد
شما در این فیلم نیز نحوه کار یک موتور تزریق مستقیم چهار سوپاپه را میبینید

ویدئوهای مرتبط