موتور /  hamid /  13 دی 1396

عیب یابی شمعها
شمعها از نظر عیب یابی به ۷ دسته تقسیم میشوند
۱-شمعهای سالم : دسته اول شمعهای سالم هستند که عایق چینی آنها سفید متمایل به خاکستری یا زرد متمایل به خاکستری است
۲- شمعهای دود زده : در این شمعها الکترود و عایق چینی و پوسته آن دوده سیاه مخملی است که علت آن به هم خوردن نسبت سوخت و هوا و نسبت استکیومتریک است و یکی از عوامل آن کثیف بودن فیلتر هوا میتواند باشد
۳- شمع با رسوب سرب بنزینی:این حالت به علت سرب داخل بنزین و کیفیت پایین بنزین ایجاد میشود که در این حالت تنها باید شمع تعویض گردد و مشخصات آن هم لعاب زرد مایل به قهوه ای روی الکترود هست

۴- ذوب شدگی جزیی الکترود میانی : دلیل این  عیب شمع ٬گرم شدن بیش از حد شمع است که بدلیل آوانس زیاد اتفاق می افتد و مشکلاتی که این شمع برای خودرو ایجاد میکند عبارت است از افت قدرت ٬ احتراق ناقص و آلایندگی زیاد است

۵- ذوب شدگی هر دو الکترود : که علت آن آوانس زیاد٬ خرابی سوپاپها و کیفیت نامناسب بنزین و خرابی سیستم جرقه است

۶- فرسودگی الکترود مرکزی : که در اینجا الکترود مرکزی کوتاهتر میشود که به علت عدم تعویض شمع در زمان مناسب خودش است

۷- فرسودگی الکترود میانی : که به علت استفاده از افزودنی های نامناسب سوخت است که باعث احتراق ناقص میشود

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئوهای مرتبط