هیدرولیک و پنوماتیک /  hamid /  18 آذر 1396 /  1043 بازدیدها

پمپهای نوع پیستونی محوری که بیشتر در مواردی که نیاز به قدرت زیاد برای بلند کردن است مثل قسمت بار کامیون کمپرسی استفاده میشود
این نوع پمپ به علت قدرت زیاد و دقت عمل دارای اجزایی با تولورانس بسیار کم است

ویدئوهای مرتبط