موتور /  hamid /  15 آذر 1396 /  2759 بازدیدها

کیت شستشوی موتوری که در فیلم توضیح داده می شود، ابزار مخصوصی است که شامل بکس بادی مخصوص، برس های مخصوص، آندوسکوپ و کیت ساکشن می باشد و محفظه ی احتراق و سر پیستون و سرسوپاپ ها رابه صورت کامل شستشو می کند.
در این ویدئو شما نحوه انجام این کار را بر روی یک خودرو میبینید

ویدئوهای مرتبط