تعلیق و ترمز /  hamid /  06 آذر 1396 /  8903 بازدیدها

تعویض لنتهای جلو پژو 206 در ۱۵ دقیقه
تعویض لنتهای سمت راست
چرخها را باز کنید

 درآوردن لنت 206
درآوردن لنت 206


پیچ پایینی مجموعه کالیپر ترمز را باز کنید
کالیپر را به سمت بالا بچرخانید
لنتهای ترمز را خارج کنید
دیسک چرخ و کلیپر را با اسپری مخصوص تمیز کنید

تمیز کردن دیسک چرخ و کلیپر را با اسپری مخصوص
تمیز کردن دیسک چرخ و کلیپر را با اسپری مخصوص


ضخامت دیسک را اندازه بگیرید
از فنرهای جدید استفاده کنید
شکاف لنت جدید را به سمت بالا قرار دهید
گیره ها را وصل کنید

وصل کردن گیره لنت
وصل کردن گیره لنت


لنتها را دوباره جا بزنید
پیستون ترمز را به کمک ابزار مخصوص فشرده ساز پیستون کالیپر جمع کنید

 

فشرده سازی پیستون ترمز به کمک ابزار مخصوص
فشرده سازی پیستون ترمز به کمک ابزار مخصوص


کالیپر را جای خودش برگردانید
اگر پیچ پایینی چسب نداشته باشد به آن چسب با قدرت چسبندگی متوسط بزنید
پیچ پایینی را جا بزنید
پیچ را ببندید
چرخ را ببندید

 

جک زدن و باز کردن چرخ خودرو
جک زدن و باز کردن چرخ خودرو


تعویض لنتهای سمت چپ
چرخها را باز کنید
پیچ پایینی کالیپر را باز کنید
کالیپر را حول محور به سمت بالا باز کنید
لنتهای ترمز را دربیاورید
کالیپر و لنتهای ترمز را بوسیله اسپری مخصوص تمیز کنید

لنتهای جدید را طوری قرار دهید که شکاف آن به طرف بالا باشد
گیره ها را نصب کنید
لنتها را جا بزنید
پیستون ترمز را به وسیله ابزار مخصوص آن به عقب بکشید
کالیپر را سرجایش برگردانید
برای پیچ پایینی از چسب با چسبندگی متوسط استفاده کنید
پیچ پایینی را جا بزنید
پیچ را سفت کنید
چرخ را ببندید
سطح روغن ترمز را چک کنید
اگر سطح روغن ترمز از علامت حداکثر بیشتر باشد روغن ترمز را با سرنگ خالی کنید

چک کردن سطح روغن ترمز
چک کردن سطح روغن ترمز بعد از تعویض لنت ترمز


خودرو را روشن کنید و چندین بار پدال ترمز را فشار دهید

قبل از وارد شدن به جاده چند بار با سرعت کم ترمز را امتحان کنید

تست ترمز قبل از ورود به جاده
تست ترمز قبل از ورود به جاده

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئوهای مرتبط