تعلیق و ترمز /  hamid /  19 آبان 1396 /  172 بازدیدها

سیستم تشخیص عابرین پیاده و ترمز خودكار بنز

سیستم تشخیص عابرین پیاده و ترمز خودكار بنز (pre safe with pedestrian recognition)، مجهز به رادارهای برد بلند، متوسط و کوتاه است و اگر خطری احساس کند، ابتدا هشدار دیداری و شنیداری می دهد و حتی اگر راننده ترمز را آهسته فشار دهد، این سیستم فعال می شود، در شرایط بحرانی اگر راننده عکس العملی نشان ندهد، سیستم ترمز کاملا اتوماتیک فعال می شود و خودرو را متوقف می کند.

ویدئوهای مرتبط