موتور /  hamid /  04 آبان 1396 /  5655 بازدیدها

در این قسمت از سری فیلمهای تعمیرات خودروهای سواری به تشریح ساختمان سرسیلندر ٬‌عیوب بوجود آمده روی آن نحوه اندازه گیری و تعمیر سرسیلندر پرداخته میشود
حال میپردازیم به سرسیلندر
چه قسمتهایی از سرسیلندر خراب میشود و یا قابل تعمیر است 
همانطور که قبلا گفته شد قسمتهایی که شامل گیت سوپاپ در اثر کار در آن دوپهنی بوجود می آید و باید تعویض یا تعمیر شود
قطعه بعدی سیت سوپاپ است که در اثر کار و ضرباتی که از سوپاپ وارد میشود باعث خوردگی یا از بین رفتن آن میشود که در کل میتوانیم بگوییم که حالت آببندی سوپاپ خارج میشود
چه عیبهایی در یک سرسیلندر به وجود می آید ؟
جنس سر سیلندر از آلومینیوم یا چدن است که امروزه بیشتر از جنس آلومینیوم استفاده می کنند
احتمال دارد که سرسیلندر در اثر کار دچار خوردگی شود و مجراهای آبی که در روی سرسیلندر وجود دارد به یکدیگر راه پیدا کند و یا حتی به محفظه احتراق نفوذ پیدا کند و این باعث میشود که در زمان مکش مقدار آب به محفظه احتراق مکیده میشود و هنگام کار موتور مقداری آب هدر میرود یا به اصطلاح آبسوزی در سیلندر خواهیم داشت که نشانه این مشکل کم شدن دائم و مداوم آب از رادیاتور است

در سرسیلندر منافذ دیگر وجود دارد که مافذ عبور روغن است ٬ گاهی اتفاق میافتد که منافذ عبور آب به منافذ عبور روغن راه پیدا میکند که در نتیجه آن آب و روغن با هم مخلوط میشوند و برای رفع این مشکل هیچ راهی جز تعویض سرسیلندر وجود ندارد

تاب برداشتن سرسیلندر:
که این مشکل به علت بی توجهی در هنگام باز کردن سرسلیندر است برای مشخص کردن تاب سرسیلندر باید از  یک خط کش فلزی استفاده کنیم که این خط کش بصورت تیغه ای در نقاط مختلف سرسیلندر قرار داده میشود که برای این کار حتما باید توجه کنیم که سطح سرسیلندر باید کاملا تمیز شده باشد و هیچگونه جرم خارجی روی آن وجود نداشته باشد و از یک تیغه نازک فیلر که ضخامت آن حدود پنج صدم میلیمتر است استفاده میکنیم

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئوهای مرتبط