مهارتهای راننده /  hamid /  30 مهر 1396 /  2460 بازدیدها

در اين فيلم  كوتاه آموزشي شما نحوه كار دستگاه تنظيم فشار باد تاير و نحوه تنظيم كردن فشار باد چرخهاي خودرو را مي آموزيد

ویدئوهای مرتبط