جالب /  hamid /  16 مهر 1396 /  21 بازدیدها

در اين فيلم شبكه الميادين با مخترع خودروي آبسوز ايراني در كرج مصاحبه كرده است البته مصاحبه به عربي ترجمه شده است اما ديدن نحوه كار خودرو با آب و توليد هيدروژن از آب خالي از لطف نيست
اميدواريم كه مسئولان قدر اين گونه اختراعات را بدانند و از آن حمايت كنند قبل از آنكه اين اختراع نيز به خارج برود
البته قبلا در شبكه سراسري نيز در يك برنامه با ايشان صحبت شده ابود

ویدئوهای مرتبط