سوخت رسانی /  hamid /  09 شهریور 1396

در این کلیپ کوتاه یک کاربراتور ساده که فقط قطعات اصلی در آن وجود دارند دیده میشود و در آن نام قطعات بصورت فارسی در کنار قطعات آورده میشود تا کسانی که آشنایی به کاربراتور ندارند با قطعات اصلی آن مثل دریچه گاز ٬ دریچه ساسات ٬‌پیاله بنزین ٬ قطع کن بنزین داخل شناور و فیلتر هوا آشنا شوند

ویدئوهای مرتبط