فیلم آموزش تعمیر موتور ماکسیما

این مجموعه شامل 11 فیلم و یک نرم افزار است که شما با استفاده از این فیلمها که بصورت کاملا واضح است روش انجام تعمیر موتور ماکسیما را یاد میگیرید
تمام مراحل انجام کار بصورت کامل و بصورت گام به گام است
توضیحات مطالبی که در فیلمها خواهید دید

 موتور ماکسیما
موتور ماکسیما
 

 

فیلم 1
مراحل بازکردن موتور از روی خودرو ماکسیما

فیلم 2
آماده سازی موتور برای بازکردن و دمونتاژ

فیلم 3 - 52 دقیقه

 باز کردن کابلها و قطعات ریز از روی موتور  بصورت قدم به قدم
باز کردن منیفولد دود از روی موتور
باز کردن فیلتر روغن
باز کردن پمپ فرمان هیدرولیک
باز کردن تسمه دینام
باز کردن پولی سر میل لنگ و هرزگرد
بازکردن کمپرسور کولر
باز کردن کارتل روغن
بازکردن درپوش زنجیر تایم
بازکردن دنده های زنجیر تایم

تعمیرات روی موتور نیسان ماکسیما
تعمیرات روی موتور نیسان ماکسیما

 فیلم 4 - 33 دقیقه

 باز کردن درپوش میل بادامک
روش بازکردن زنجیر تایم
بازکردن قاب نگهدارنده کپه ها
درآوردن کپه ها
بازکردن کپه های متحرک
خارج کردن میل لنگ از روی موتور
درآوردن یاتاقانها

فیلم 5 - یک ساعت و 15 دقیقه
تعویض یاتاقانها
جا زدن یاتاقانهای نو
تمیز کردن منافذ و سوراخها با فشار باد
جا زدن بغل یاتاقانها
گریسکاری یاتاقانها و میل لنگ
جا زدن میل لنگ رو روی موتور
تمیز کردن کپه ها  و تعویض یاتاقانهای روی آنها
بستن کپه ها با استفاده از آچار تورکمتر
بستن کپه های ثابت
بستن کاسه نمد سر میل لنگ
بستن چرخدنده زنجیر سر میل لنگ

باز کردن میل لنگ ماکسیما
باز کردن میل لنگ ماکسیما


 فیلم 6 - یک ساعت و 40 دقیقه
تعمیر و تنظیمات قسمت زنجیر تایم
انداختن زنجیر تایم

 بستن راهنمای زنجیر
نحوه تایم کردن زنجیر تایم
بستن شمعها
بستن محفظه بخارات روغن و درپوش سوپاپها

بستن تمام قطعات روی موتور  دیگر توضیحات آورده نشده است
بستن درپوش تایم
بستن کارتل
بستن پولی سر میل لنگ
 

فیلم 7 - 56 دقیقه

 بستن دینام روی موتور
بستن کمپرسور کولر  روی موتور
بستن هرزگرد تسمه دینام
بستن بسیاری از قطعات ریز و درشت روی موتور
 

فیلم 8 - 38 دقیقه
سوار کردن گیربکس روی موتور

 تکمیل قطعات روی موتور و گیربکس مثل موتور استارت

تایم کردن زنجیر موتور ماکسیما
تایم کردن زنجیر موتور ماکسیما

فیلم 9 - 15 دقیقه

 آماده سازی خودرو برای قرار دادن موتور روی آن

فیلم 10 - 54 دقیقه

 تنظیمات موتور قبل از انتقال روی خودرو

فیلم 11 - 35 دقیقه
تمام تنظیمات قبل از روشن کردن موتور

 

 

سبد خرید خالي مي باشد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید