فیلم آموزش تعمیر گیربکس پژو RD

 RD, فیلم, گیربکس, پژو, پژو RD, پژو آردی, آموزش, تعمیر, تعمیر گیربکس

در این فیلم شما بصورت کامل نحوه باز کردن ، تعمیر ، عیب یابی و بستن گیربکس پژو آردی (پژو RD) را یاد خواهید گرفت
نام دیگر گیربکس پژو RD گیربکس 5 دنده پیکام میباشد که تعمیرکاران آنرا بیشتر به این نام می خوانند.
اما در این فیلم چه مواردی را خواهید دید
موضوعات فیلم آموزش تعمیر گیربکس پژو RD
بخش اول
دمونتاژ گیربکس پژو RD طرح نیرو محرکه
باز کردن مهره دوشاخه کلاچ
نحوه خارج کردن دوشاخه کلاچ از جای خود
باز کردن بست دوشاخه کلاچ
درآوردن فنرهای دوشاخه کلاچ توسط ابزار مخصوص
نحوه باز کردن و جدا کردن پوسته کلاچ از جعبه دنده
نحوه باز کردن درپوش آلومینیومی جعبه دنده و واشر آن
خارج کردن فنر و ساچمه میل ماهک
باز کردن چهار عدد پیچ تاپ کاور و 2 عدد پیج بلند دسته دنده
نحوه باز کردن تاپ کاور از محل خود
دمونتاژ مجموعه تاپ کاور
باز کردن رینگ فنری تاپ کاور
نحوه جدا کردن محور اتصال کشویی تعویض دنده  از محور رابط دسته دنده و جدا کردن تاپ کاور از دسته دنده
نحوه باز کردن پلانجر طولی و عرضی از روی تاپ کاور
نحوه دمونتاژ پین قرقری
باز کردن پین بادامک موقعیت دهندده
نحوه درآوردن محور کشویی تعویض دنده و سایر اجزای مونتاژ شده روی آن
نحوه باز کردن پایه لاستیکی رام از جای خود
نحوه باز کردن گلدانی عقب
باز کردن سوئیچ فشنگی دنده عقب
نحوه درآوردن بوش و ضربه گیر از روی گلدانی عقب
نحوه باز کردن پایه و دنده پینیون به همراه بوش پینیون
نحوه آزاد کردن رینگ داخل کیلومتر با وارد کردن ضربه با ابزار مخصوص
نحوه خارج کردن رینگ کائوچویی به همراه رینگ آن
نحوه باز کردن پیچهای دوسر رزوه بلند
نحوه درآوردن پینهای دنده های 1و 2 ، دنده 3و4 ،دنده عقب و دنده5
در آوردن میل ماهکها به همراه ماهک ها به کمک ابزار مخصوص
نحوه باز کردن مهره سر دنده زیر
نحوه در آوردن دنده5 محرک
نحوه باز دنده 5 متحرک و خار و بوش فولادی آن
باز کردن صفحه نگهدارنده بلبرینگ
خارج کردن درپوش روغن دنده زیر
نحوه درآوردن بلبرینگ دنده زیر
در آوردن دنده زیر و کنس داخلی
روش دیگر آزاد نمودن کنس خارجی رولر از روی دنده زیر به کمک ابزار مخصوص مگنتی
نحوه باز کردن در پوش شفت ورودی
بازکردن پیچهای دو سر رزوه از روی گیربکس
نحوه باز کردن شفت اصلی گیربکس آردی
دمونتاژ شفت ورودی
نحوه بازکردن رینگ قفلی بلبرینگ شفت دنده 4
نحوه جدا کردن شفت ورودی از روی درپوش
روش درآوردن بلبرینگ شفت ورودی
دمونتاژ شفت اصلی گیربکس پژوRD
باز کردن مهره سر شفت اصلی
نحوه آزاد کردن دنده2 و توپی 1و2 از روی شفت به کمک دستگاه پرس
نحوه آزاد کردن دنده3 و توپی 3و4 از روی شفت به کمک دستگاه پرس

RD_Roa_Gearbox.jpgدمونتاژ توپی و کشویی 1 و2  و توپی و کشویی 3و4
جدا کردن توپی کشویی 1و 2
در آوردن خارهای کشویی و رینگ قفلی(النگویی)
 نحوه باز کردن محور دنده هرزگرد  و دنده هرزگرد و اهرم دنده عقب
در آوردن بلبرنگ جعبه دنده
بخش دوم
مونتاژ گیربکس پژو RD طرح نیرو محرکه
گشتاور مورد نیاز برای بستن پیچ کورکن
روش جا زدن پین وسط دنده عقب
روش جا زدن اهرم دنده عقب
روش بستن دنده هرزگرد و محور آن
جا زدن بلبرینگ شفت اصلی به همراه رینگ قفلی آن
نحوه بستن پیچ دو سر رزوه کلاچ و گشتاور مورد نیاز برای بستن آن
روش جا زدن کنس داخلی رولبرینگ در انتهای دنده زیر
روش قرار دادن مجموعه دنده زیر
قرار دادن بوش دنده 1  در داخل مجموعه دنده 1
روش مونتاژ توپی کشویی 1 و2 (سنکرونیزه دنده 1 و 2 ) و جا زدن خارهای کشویی و رینگ قفلی
روش مونتاژ توپی کشویی 3 و4 و دنده عقب (سنکرونیزه دنده 3 و 4 ) و جا زدن خارهای کشویی و رینگ قفلی
روش قرار دادن دنده 3 و دنده برنجی روش شفت اصلی
روش جا زدن سنکرونیزه 3 و 4 و دنده عقب روی شفت اصلی
روش جا زدن مجموعه دنده 2 و دنده برنجی روش شفت اصلی
بستن مجموعه توپی و کشویی دنده 1 و2
روش پرس مجموعه شفت اصلی
روش تست روانی مجموعه دنده های روی شفت اصلی
بستن مهره سر روی شفت خروجی و میزان گشتاور مورد نیاز برای سفت کردن آن و پرچ کردن آن
روش جا زدن دنده 1 روی شفت اصلی در دخل جعبه دنده
نحوه تنظیم دنده های برنجی 2 و 3
پرس کردن مجموعه شفت اصلی بر روی کنس داخلی جعبه دنده  و یا نحوه استفاده از چکش در صورت نبودن پرس
جا زدن دنده 5 متحرک بر روی شفت اصلی به همراه واشر رنگی و خار رینگی
گشتاور مورد نیاز برای بستن پیچهای دو سر روزه جلوی گیربکس

تعمیر گیربکس آردی و روآ.jpg
مونتاژ شفت ورودی
جا زدن  واشر روغن برگردان به همراه بلبرینگ بر روش شفت ورودی به کمک ابزار مخصوص
بستن کاسه نمد روی درپوش جلو
جا زدن در پوش جلو روی بلبرینگ شفت ورودی به کمک ابزارهای مخصوص
جا زدن رینگ قفلی در پوش
نحوه چیدن رولرهای داخل شفت ورودی
جا زدن دنده برنجی و واشر درپوش شفت ورودی
نحوه بستن مجموعه شفت ورودی بر روی قسمت جلوی گیربکس و گشتاور مورد نیاز برای بستن مهرها های آن
نحوه بستن دنده زیر و در پوش روغن دنده زیر
روش جا زدن بلبرینگ دنده زیر به کمک سنبه مخصوص
بستن صفحه نگهدارنده بلبرینگ و گشتاور مورد نیاز برای بستن پیچها
مونتاژ مجموعه دنده 5  توپی و کشویی و خارهای موشکی و النگویی آن
جازدن بوش فولادی دنده 5 محرک روی دنده زیر
قرار دادن دنده برنجی و مخروطی دنده 5
گشتاور مورد نیاز برای بستن مهره سر دنده 5  زیر
پرچ کردن مهره سر دنده 5 زیر
نحوه جا زدن ماهک ها عقب ، 3 و4 ، 1و2  و 5 بر روی کشویی ماهک های مربوطه
نحوه جا زدن میل ماهک ها روی ماهک و پوسته گیربکس
جا زدن پین های فنری مربوط به میل ماهک ها
جا زدن رینگ داخلی کائوچویی کیلومترشماردر داخل چرخدنده کائوچویی و نحوه جازدن مجموعه کیلومتر شمار بر روی  شفت اصلی به کمک ابزار مخصوص
بستن پیچهای دوسر رزوه بلند در محل نشیمن گلدانی عقب بر روی جعبه دنده و گشتاور مورد نیاز برای بستن این پیچهای دو سر روزه
جا زدن 4 عدد ضربه گیر دسته دنده روی گشواره های گلدانی عقب
بستن دو عدد بوش اتصال دسته دنده
نحوه بستن سوئیچ فشنگی دنده عقب در روی گلدانی عقب
جا زدن کاسه نمد گلدانی عقب
نحوه چسب کاری و جا انداختن گلدانی عقب روی پوسته گیربکس
نحوه قرار دادن گاردان روی شفت اصلی و گشتاور مورد نیاز برای بستن پیچهای گلدانی عقب
بستن پایه لاستیکی رام و گشتاور مورد نیاز برای بستن پیچهای آن
بستن کاسه نمد دنده کیلومتر شمار  روی پایه پینیون دنده کیلومتر
بستن پینیون دنده کیلومتر شمار روی بوش پینیون
مونتاژ تاپ کاور
جا زدن قرقری در داخل قطعه ایمنی انتخاب دنده
جازدن محور کشویی فنر تخت ، فنر دو لول ، مجموعه قطعه ایمنی انتخاب دنده و قرقری و بادامک موقعیت دهنده روی تاپ کاو
جا زدن پین رول قرقری سر شفت انتخاب دنده
جا زدن پین چاکدار بادمک موقعیت دهنده
بستن پلانجر طولی زرد رنگ و پلانجر  عرضی مشکی و گشتاورهای مورد نیاز برای بستن آنها
بستن مجموعه تاپ کاور به مجموعه دسته دنده
جا زدن ساچمه و فنرهای میل ماهک ها
بستن درپوش آلومینیومی روی جعبه دنده و گشتاور مورد نیاز برای بستن آنها
بستن تاپ کاور روی گلدانی عقب
بستن قسمت عقب دسته دنده روی گلدانی عقب
بستن پوسته کلاچ روی گیربکس و گشتاور مورد نیاز برای بستن پیچ ها
بستن بلبرینگ کلاچ روی دوشاخه کلاچ
نحوه جا زدن بست تنظیم دوشاخه کلاچ
بستن پیچ مغناطیسی تخلیه روغنروش خرید: برای خرید فیلم آموزش تعمیر گیربکس پژو RD ، پس از کلیک رو ی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید .

قیمت خريد پستي: 30000 تومان

.................................. .....................................
برچسب :

RD , فیلم , گیربکس , پژو , پژو RD , پژو آردی , آموزش , تعمیر , تعمیر گیربکس

نظر خود را ارسال کنید:

نظرات شما پس از مشاهده منتشر خواهد شد

آخرین محصولات