آموزش تعمیر موتور سوزوکی گراند ویتارا

 موتور, آموزش, تعمیر, تعمیر موتور, تعمیر موتور سوزوکی, سوزوکی, سوزوکی گراند ویتارا

در این مجموعه آموزشی شما بصورت کامل نحوه بازو بست ، تعمیر ، عیب یابی و مونتاژ موتور خودروی سوزوکی گراند ویتارا را یاد خواهید گرفت
این مجموعه آموزشی شامل 4 کتاب الکترونیک است که  کامل و گسترده با  توضیح و عکس بصورت گام به گام به شما نحوه تعمیر موتور سوزوکی گراند ویتارا را یاد میدهد
اما آنچه در مجموعه آموزش موتور سوزوکی گراند ویتارا خواهید دید
کتاب اول شامل
احتیاطهای اولیه
احتیاطهای اولیه برای موتور
اطلاعات عمومی و عیب یابی موتور
در تعمیرات موتور
احتیاطهای اولیه در عیب یابی
احتیاطهای اولیه عیب یابی DTC
احتیاطهای اولیه بازدید مدار ECM
احتیاطهای اولیه در تنظیمات
توضیحات عمومی
تشریح سیستم کنترل آلایندگی موتور
شرح کلی عیب یابی موتور
شرح  سیستم عیب یابی هوشمند موتور و سیستم کنترل آلایندگی
شرح سیستم کنترل موتور و دود خروجی
شرح سیستم ارتباطی CAN
شرح سیستم ورودی هوا
شرح سیستم دریچه گاز
شرح تنظیمات دریچه گاز
شرح سیستم کنترل دینام
شرح سنسور A/F
سیستم کنترل الکترونیکی
جدول ورودی و خروجی کنترل آلایندگی و موتور
شماتیک و مدارهای برقی

مدارهای برقی و سیستم کنترل موتور
موقعیت قطعات برقی
موقعیت اجزاء سیستم کنترل الکترونیکی
اطلاعات و مراحل عیب یابی

بازدید سیستم کنترل موتور و آلایندگی
بازدید چراغ نشانگر عیب (MIL)
بازدید DTC
پاک کردن DTC
جدول DTC
جدول fail-safem
داده های دستگاه عیب یاب
بازدید ظاهری
بازدید اولیه موتور
عیب یابی موتور
باز بودن سوئیچ و خاموش بودن موتور چراغ عیب یابی (MIL) روشن نمی شود (ولی استارت میخورد)
 بعد از روشن کردن موتور چراغ عیب یابی(MIL)روشن باقی میماند می ماند
مدار کنترل گرم کنHO2S (سنسور -1 )
ولتاژ بالا / پایین مدار کنترل گرم کن HO2S (سنسور -1 )
عملکرد مدار جریان هوای ورودی
ولتاژ ورودی مدار میزان جریان هوا پایین است
ولتاژ ورودی مدار میزان جریان هوا بالا است
رنج /عملکرد فشار مطلق مانیفولد
ولتاژ ورودی پایین مدار فشار مطلق مانیفولد
ولتاژ ورودی مدار فشار مطلق مانیفولد بالا است
رنج عملکرد مدار دمای آب موتور
ولتاژ مدار دمای آب موتور پایین است
ولتاژ مدار دمای آب موتور بالا است
ولتاژ مدار سنسور اصلی وضعیت دریچه گاز پایین است
مدار سنسور HO2S  به کندی جواب میدهد
DTC:ولتاژ پایین /ولتاژ بالا مدار سنسور HO2S
مدار سنسور اکسیژن HO2S هیچگونه فعالیتی نشان نمی دهد(سنسور2)
سوخت خیلی رقیق /سوخت خیلی غنی / ماندن در حالت /سوخت خیلی غنی /ماندن در حالت رقیق / ماندن در حالت غنی
DTC : ولتاژ پایین مدار سنسور (فرعی)
وضعیت  دریچه گاز
ولتاژ بالای مدار سنسور (فرعی)

تعمیر موتور ویتارا.jpg
وضعیت دریچه گاز آشکار شدن عدم احتراق (عدم وجود جرقه ) به طور راندوم / عدم وجود جرقه در سیلندر 1 / سیلندر2 /سیلندر3 /سیلندر 4
DTC: مدار سنسور وضعیت میل لنگ (CKP) برای موتورهای j20
DTC:مدار سنسور وضعیت میل سوپاپ (CMP)برای موتورهای m16
DTC: ناکافی بودن جریان چرخش مجدد دود / بیش از حد بودن جریان چرخش دود آشکار شده است
DTC: مدار کنترل گردش مجدد دود اگزوز
DTC:کارایی سیستم کاتالیست زیر حد مجاز است
DTC: مدار شیر کنترل تخلیه سیستم خروجی بخار بنزین
DTC: ولتاژ مدار سنسور سطح سوخت (شناور بنزین)
DTC: ولتاژ مدار سنسور سطح بنزین بالا است
DTC: مدار کنترل فن شماره 1 رادیاتور
DTC: سنسور سرعت خودرو(vss)
DTC: ارتباط A/B سوئیچ ترمز
DTC:ولتاژ مدار سنسور فشار گاز کولر پایین است
DTC:ولتاژ مدار سنسور فشار گاز کولر بالا است
DTC:خطا در بازدید حافظه واحد کنترل داخلی / خطای برنامه ریزی واحد کنترل/عملکرد واحد کنترل
DTC:ولتاژ مدار رله استارت پایین است
DTC:ولتاژ مدار رله استارت بالا است
DTC: مدار کنترل دینام
DTC:ولتاژ مدار ترمینال روتور دینام پایین / بالا است
DTC:مدار کنترل سوپاپ تنظیم مانیفولد هوا
DTC:ولتاژ پایین / بالا مدار سنسور بار الکتریکی
DTC:ایراد منبع تغذیه ECM
DTC: کد عیب TCM آشکار شده است برای موتورهای j20
DTC: ارتباطات CAN (خطای قطع شدگی BUS)
DTC:ارتباطات CAN (دریافت خطا برای TCM با گیربکس اتوماتیک)
DTC:ارتباطات CAN(دریافت خطای BCM)
DTC:ارتباطات CAN (دریافت خطای ABS)
DTC: رنج (مراحل) عملکرد مدار موتور کنترل دریچه گاز
DTC: ولتاژ پایین مدار موتور کنترل دریچه گاز
DTC:ولتاژ بالای مدار موتور کنترل دریچه گاز
DTC:سیستم کنترل عملکرد دریچه گاز - در حالت بازگیر کرده است
DTC:ولتاژ وروی مدار سنسور (اصلی) وضعیت پدال گاز پایین است
DTC:ولتاژ ورودی مدار سنسور( فرعی) وضعیت پدال گاز پایین است
DTC:ولتاژ ورودی مدار سنسور( فرعی) وضعیت پدال گاز بالا است
DTC:ارتباط بین ولتاژ سنسورهای وضعیت پدال گاز ( اصلی و فرعی)
ایراد مدار اندازه گیری فشار هوا
بازدید ECM و مدار مربوطه به ECM
بازدید مدار برق و بدنه ECM
بازدید مدار انژکتور
بازدید پمپ بنزین و مدار پمپ بنزین
بازدید فشار سوخت
بازدید مدارهای سیستم کولر (A/C)
بازدید مدار سیگنال بار الکتریکی
بازدید سیستم کنترل دور پایین فن رادیاتور
بازدید سیستم کنترل دور بالای فن رادیاتور
دستورات تعمیراتی
بازدید دور آرام و باز شدن دریچه IAC
ابزارهای مخصوص و تجهیزات
ابزارهای مخصوص
واحدهای کمکی کنترل آلایندگی
اطلاعات و مراحل عیب یابی

suzuki injection repair.jpg
بازرسی سیستم EGR
دستورالعمل تعمیراتی
بازدید شیر تخلیه کنیستر (EVAP)
بازدید شیر تخلیه مدار کنیستر (EVAP)
بازید مجرای مکش
بازدید محفظه شیر تخله بخارات بنزین و شیلنگ مکش
بازدید کنیستر
بازو بست شیر EGR
بازوبست شیر PCV
مشخصات
گشتاور سفت کردن شیر PCV
مواد توصیه شده برا تعمیرات موتور
تجهیزات برقی موتور
دستورات تعمیراتی
بازوبست واحد کنترل موتورECM
بازدید سنسور فشار مطلق مانیفولد (MAP)
بازدید مجموعه دریچه برقی گاز روی خودرو
کالیبره کردن سیستم برقی دریچه گاز
بازدید سنسور وضعیت پدال گاز (APP) روی خودرو
بازوبست مجموعه سنسور وضعیت پدال گاز
بازدید و بازوبست سنسور دمای آب موتور ( ECT)
بازدید سنسور نسبت هوا و سوخت (A/F) روی خودرو
بازدید گرم کن سنسور اکسیژن روی خودرو
بازوبست سنسور (A/F) و سنسور اکسیژن
بازدید و بازوبست سنسور وضعیت میل بادامک (CMP)
بازدید و بازوبست سنسور وضعیت میل لنگ(CKP)
بازوبست سنسور ضربه
بازدید رله کنترل
بازوبست وسنسور (MAF)و(IAT)
بازدید سنسور جرم هوای ورودی (MAF) و دمای هوای ورودی (IAT)
بازدید مخزن خلاء
بازدید سنسور بارالکتریکی روی خودرو
بازو بست سنسور بارالکتریکی
مشخصات موتور سوزوکی گراند ویتارا
گشتاور سفت کردن قطعات
شرح کلی موتور J20
شرح ساختمان موتور
المنت فیلتر هوا
سیستم تنظیم مانیفولد هوا(IMT)
اطلاعات و مراحل عیب یابی موتور
بازدید کمپرس موتور
0بازدید خلاء موتور
بازدید فیلر (لقی ) سوپاپ
دستور کار تعمیرات
بازوبست مجموعه فیلتر هوا
بازدید و تمیز کردن فیلتر هوا
بازرسی و اجزاء دریچه گاز و مانیفولد هوا
تمیز کردن پوسته دریچه گاز
بازوبست مانیفولد هوا
بازوبست قالپاق سر سیلندر موتور
اجزاء درپوش زنجیر تایمینگ (سینی جلو)
بازوبست درپوش زنجیر تایمینگ
تمیز کردن و بررسی درپوش زنجیر تایمینگ
اجزاء زنجیر تایمینگ دوم و زنجیر سفت کن
بازدید و بازوبست زنجیر سفت کن و زنجیر دوم
نحوه تایم کردن زنجیر تایم سوزوکی گراند ویتارا
بازدید و بازوبست میل بادامک ، تایپت و شیم ها
بازوبست اجزاء سوپاپ ها و سر سیلندر
بازوبست سوپاپ ها و سر سیلندر
بازدید سوپاپ ها و گاید سوپاپها
بازدید فنر سوپاپ
پیستون ، رینگهای پیستون ، شاتونها و اجزء سیلندرهای موتور
تمیزکاری و بازدید پیستون ،رینگهای پیستون ،شاتون و سیلندرهای موتور
بازوبست و بازدید اجزاء یاتاقان های ثابت ، میل لنگ و بلوک موتور
مشخصات گشتاور سفت کردن پیچها
تجهیزات و ابزارهای مخصوص
مواد توصیه شده برای تعمیرات
سیستم روغنکاری موتور
اطلاعات و مراحل عیب یابی سیستم روغنکاری ویتارا
دستور کار تعمیرات سیستم روغنکاری سوزوکی ویتارا
اجزاء کارتر و صافی روغن
پیاده و سوارکردن کارتر و صافی اویل پمپ
اجزاء اویل پمپ
بازدید و بازوبست اویل پمپ
ابزارهای مخصوص برای تعمیرات سیستم روغنکاری
سیستم خنک کاری موتور
شماتیک و مسیر سیستم خنک کاری موتور
مسیر مایع خنک کننده
اطلاعات و مراحل عیب یابی سیستم خنک کاری
عیب یابی سیستم خنک کاری
بازدید سطح مایع خنک کننده
تخلیه سیستم خنک کاری
شستشو و پر کردن مجدد  سیستم خنک کاری
بازو بست ترموستات
بازوبست و بازدید موتور فن رادیاتور ، روی خودرو
بازید رله فن رادیاتور
بازوبست و تمیز کردن مجموعه فن رادیاتور
بازدید واتر پمپ
گشتاور بستن پیچهای واتر پمپ
موارد توصیه شده در تعمیرات واتر پمپ
سیستم سوخت رسانی  سوزوکی گراند ویتارا
احتیاطهای اولیه در تعمیرات سیستم سوخت رسانی
توضیحات عمومی سیستم سوخت رسانی
شماتیک و مدار سوخت رسانی
شرح کار پمپ بنزین
مدار سیستم سوخت رسانی
بازدید فشار سیستم سوخت رسانی
بازدید عملکرد قطع کن سوخت
دستورات تعمیراتی
اجزاء سیستم سوخت رسانی
بازوبست شلنگ بنزین
مراحل آزاد کردن فشار سیستم سوخت رسانی
مراحل بازدید نشتی سوخت
بازدید لوله های بنزین ،روی خودرو
بازوبست لوله بنزین
بازدید انژکتور، روی خودرو
بازو بست انژکتور بنزین
بازوبست رگلاتور فشار سوخت
بازدید درب باک
بازوبست دریچه ورودی باک بنزین
بازوبست باک بنزین
مراحل تخلیه باک بنزین
بازدید پمپ بنزین روی خودرو
بازوبست مجموعه پمپ بنزین
پیاده وسوار کردن شناور اصلی باک بنزین
پیاده و سوار کردن شناور فرعی (کمکی ) بنزین
گشتاور بستن پیچهای مجموعه باک
تجهیزات و ابزارهای مخصوص  بازوبست باک
سیستم جرقه سوزوکی گراند ویتارا
ساختمان سیستم جرقه
مدار سیستم جرقه
موقعیت اجزاء سیستم جرقه
اطلاعات و مراحل عیب یابی سیستم جرقه
عیب یابی سیستم جرقه
فرم موج مرجع برای سیستم جرقه
دستور تعیرات سیستم جرقه
بازدید و بازوبست شمع، کویل و تایمینگ جرقه
گشتاور سفت کردن شمع و پیچهای کویل
ابزار مخصوص تعمیرات سیستم جرقه
سیستم استارت سوزوکی گراند ویتارا
احتیاطهای اولیه
نکات مهم در استارت زدن موتور
مدار استارت
شرح مدار استارت
اطلاعات و مراحل عیب یابی سیستم استارت
تست عملکرد استارت
دستور تعمیرات استارت
بازوبست استارت
اجزاء استارت
گشتاور بستن مهره استارت
تجهیزات و ابزارهای مخصوص
مواد توصیه شده در تعمیرات استاارت
سیستم دینام و شارژ سوزوکی گراند ویتارا
باتری
دینام
اطلاعات و مراحل عیب یابی
بازدید باتری
عیب یابی دینام
تست دینام (باتری نیمه شارژ)
تست دینام (شارژ بیش از حد باتری)
استارت زدن اضطراری با باتری کمکی
بازوبست باتری
بازدید تسمه واترپمپ و دینام روی خودرو
بازوبست تسمه واترپمپ و دینام
پیاده و سوار کردن دینام
اجزاء دینام
مشخصات سیستم شارژ
گشتاور سفت کردن پیچهای دینام
سیستم اگزوز
اطلاعات و مراحل عیب یابی
بازدید سیستم اگزوز
دستورات تعمیراتی
اجزاء سیستم اگزوز
بازوبست مانیفولد دود
بازوبست لوله و منبع اگزوز
گشتاور سفت کردن پیچ و مهره های اگزوزروش خرید: برای خرید آموزش تعمیر موتور سوزوکی گراند ویتارا ، پس از کلیک رو ی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید .

قیمت خريد پستي: 45000 تومان

.................................. .....................................
برچسب :

موتور , آموزش , تعمیر , تعمیر موتور , تعمیر موتور سوزوکی , سوزوکی , سوزوکی گراند ویتارا

نظر خود را ارسال کنید:

نظرات شما پس از مشاهده منتشر خواهد شد

آخرین محصولات