كتاب و فيلم آموزش جامع باز و بست و تعمير موتور و سيستم سوخت رساني تندر90 (L90)

 موتور, تندر90, تعمير, تعمير موتور, تعمير موتور تندر90, تعميرl90

   يكي از جامع ترين آموزشها در مورد تندر 90 اين پك آموزشي است   
تعمير اساسي موتور -تعمير قطعات بصورت تك روي موتور- تعمير سيستم انژكتوري-تعمير سيستم گاز سوز -دينام - استارت-

با فيلم تعويض تسمه تايم روي تندر90

همانطور كه ميدانيد موتور تندر90 (L90)يكي از قدرتمند ترين موتورها را در بين موتورهاي توليدي كشورمان به خود اختصاص داده است به همان اندازه ميزان پيچيدگي هاي تعميراتي آن نيز نسبت به ساير موتورهاي رقيب نيز افزايش پيدا كرده است
در اين مجموعه آموزشي به كليه بخشهاي مرتبط موتور و نحوه بازو بست و عيب يابي آنها بصورت كامل پرداخته شده است و هر كس به تنهايي و تنها با كمك اين مجموعه ميتواند نحوه ي تعمير موتور تندر90 را ياد بگيرد.شما اگر عناوين و سرفصلهاي اين مجموعه را بخوانيد خواهيد فهميد كه اين مجموعه يكي از بهترين و كاملترين پكهاي آموزشي تندر90 است و ما نيز سعي نموده ايم چينش و برنامه آنرا طوري طراحي كنيم كه با يك كليك شما بتوانيد روي تعمير قسمت مورد نظر رفته و روي آن تمركز كنيد كه اين كار حين تعمير خودرو كمك شاياني ميكند
عناوين  و سرفصلهاي اين آموزش
     مجموعه موتر و قسمت پايي موتور     
نحوه باز كردن و نصب مجدد كاسه نمد ميل لنگ سمت تايمينگ
روش بازوبست كاسه نمد ميل لنگ سمت جعبه دنده
مشخصات روغن موتور تندر 90
روش تخليه و پر كردن روغن موتور تندر90
نحوه بازوبست فيلتر روغن
نحوه بررسي فشار روغن
روش باز كردن و بستن سنسور فشار روغن
       نحوه باز كردن مجموعه موتور و گيربكس از روي موتور      
براي باز كردن مجموعه موتور و جعبه دنده بايد كل مجموعه موتور-جعبه دنده -سيستم انتقال قدرت -اكسل - رام را باز كنيد كه در اينجا همه اين مراحل بصورت كامل آورده شده است
ابزارهاي مخصوص مورد نياز براي اين كار
تذكرات مرحله پيش از باز كردن
نحوه ي باز كردن دسته سيم ها ،فرمان هيدروليك ،ECU،سيني زير فرمان،چرخ ها،فن خنك كننده موتور ،رادياتور و ..... كه هر كدام بترتيب و با توضيح آورده شده است.در اين قسمت  تمام قسمتهايي كه بايد باز شود (قبل از باز كردن موتور از روي خودرو) بترتيب آورده شده است
     مرحله باز كردن قطعه مورد نظر    
نحوه مهار موتور با ابزار مخصوص و باز كردن موتور از روي خودرو
     نحوه نصب موتور روي خودرو     
        باز و بست مجموعه  موتور و قسمت پاييني موتور       
بازو بست كارتر موتور
باز وبست پمپ روغن (اويل پمپ)
باز كردن و نصب مجدد پايه چند منظوره موتور
باز كردن و نصب مجدد فلايويل
      تعميرات قسمتهاي بالا و جلوي موتور      
باز كردن و نصب مجدد تسمه دينام
باز كردن و نصب مجدد پولي سر ميل لنگ
باز و بست تسمه تايم تندر90 :همانطور كه ميدانيد باز كردن و نصب صحيح تسمه تايم يكي از مهمترين و حساسترين قسمتها درهنگام تعمير موتور است كه بصورت مفصل و كامل به اين بخش پرداخته شده است.
باز كردن و نصب مجدد پوشش موتور
باز كردن و نصب مجدد ميل سوپاپ
باز كردن و نصب مجدد سر سيلندر
باز كردن و نصب مجدد كاسه نمد ميل سوپاپ سمت تايمينگ

      تعميرات اساسي موتور تندر 90     
L90 motor repair.jpg

ابزارهاي مخصوص مورد نياز براي تعمير اساسي موتور
احتياطهاي لازم براي تعمير اساسي موتور
مشخصات موتور تندر90
تعويض استاندارد موتور با يك موتور نو
تعمير موتور تندر90
استفاده از تجهيزات نگهدارنده موتور
تعويض قطعات با قطعه نور
نحوه بررسي ميل سوپاپ
باز كردن و نصب مجدد سوپاپ
بررسي سوپاپ
جداسازي و سوار كردن قطعات سرسيلندر
تميز كردن سر سيلندر
بررسي سرسيلندر
بازكردن و نصب مجدد مجموعه شاتون و پيستور
بررسي و اندازه گيري شاتونها
باز كرد و نصب مجدد ميل لنگ
بررسي و اندازه گيري ميل لنگ
باز كردن و نصب مجدد ژيگلور خنك كننده انتهاي پيستون
باز كردن و نصب مجدد بلوك سيلندر
تميز كردن بلوك سيلندر
بررسي اندازهاي بلوك سيلندر

      مخلوط سوخت و هوا       
مشخصات هواي ورودي به موتور L90
نمودار مدار ورود هوا
باز كردن و نصب مجدد تشديد كننده هوا (رزونانس)
باز كردن و نصب مجدد فيلتر هواي موتور
باز كردن و نصب مجدد محفظه فيلتر هوا
باز كردن و نصب مجدد توزيع كننده ورودي
باز كردن و نصب مجدد پايه نگهدارنده انژكتورها
باز كردن و نصب مجدد منيفولد دود
باز كردن و نصب مجدد دريچه گاز
نحوه تميز كردن دريچه گاز
       سوخت رساني بنزيني     
شناسايي مدار سوخت رساني L90
نمودار عملكرد مدار سوخت رساني تندر 90
بازكردن و نصب مجدد ريل سوخت - انژكتورها
بررسي و آزمايش صحت مقدار سوخت ورودي به ريل سوخت(دبي سوخت)
بررسي فشار سوخت ريل سوخت
     سيستم ضد آلايندگي تندر90   
مشخصات مدار مكش مجدد بخارات روغن
نمودار عملكرد مدار بازيافت بخارات بنزين
بررسي مدار بازيافت بخارات بنزين(كنيستر)
باز كردن و نصب مجدد كنيستر تندر 90
باز كردن و نصب مجدد جذب كننده بخارات بنزين
استارت - مدار شارژ تندر90
شناسايي مدار شارژ
مشخصات مدار شارژ تندر 90
بررسي مدار شارژ
باز كردن و نصب مجدد دينام (آلترناتور)
شناسايي سيستم استارت
مشخصات سيستم استارت L90
باز كردن و نصب مجدد استارتر
     جرقه     
مشخصات جرقه
باز كردن و نصب مجدد كويلها
باز كردن و نصب مجدد شمعها
renault L90.jpg
      سيستم  سوخت رساني بنزين تندر90     

      فهرست و محل قرار گيري اجزاي سيستم سوخت رساني انژكتوري      
حسگر فشار هوا
استپر موتور دور آرام
حسگر دماي هوا
پتانسيومتر موقعيت دريچه گاز
كويل
دريچه گاز
سنسور اكسيژن اوليه
سنسور اكسيژن ثانويه
واحد كنترل الكترونيكي موتور ECU
جعبه رله ها
حسگر موقعيت و دور موتور
حسگر دماي سيال خنك كننده
حسگر ضربه موتور
انژكتورها
ريل سوخت رساني
شيربرقي كنيستر
كنيستر
سنسور فشار هوا
پمپ بنزين مدار اضافي سوخت
شير برقي سوخت رساني بنزين
باز كردن و نصب مجدد سنسور اكسيژن
باز كردن و نصب مجدد سنسور موقعيت و دور موتور
باز كردن و نصب مجدد ECU(واحد كنترل الكترونيكي موتور)
باز كردن و نصب مجدد پتانسيومتر دريچه گاز
      سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو     
سوخت رساني CNG: احتياطهاي لازم براي انجام تعميرات
باز كردن و نصب مجدد مجراي سوخت گيري CNG
تخليه مخزن CNG
باز كردن و نصب مجدد مخزن CNG
باز كردن و نصب مجدد شير برقي مخزن CNG
باز كردن و نصب مجدد شير برقي رگلاتور CNG
باز و بست مجموعه رگلاتور CNG
باز وبست فيلتر گاز سوخت رساني CNG
باز كردن و نصب مجدد حسگر فشار CNG و دماي ريل سوخت رساني
باز كردن و نصب مجدد ريل سوخت CNG
باز كردن و نصب مجدد انژكتور CNG
بررسي انژكتور CNG
بررسي اتصال لوله CNG
باز كردن و نصب مجدد واحد كنترل الكترونيكي CNG
     سيستم خنك كننده موتور    
قطعات و مواد لازم براي تعميرات سيستم خنك كننده موتور تندر 90
احتياطهاي لازم براي تعميرات
مشخصات مدار سيستم خنك كننده موتور تندر90
بررسي مدار سيستم خنك كننده موتور
نمودار عملكرد مدار خنك كننده موتور
تخلهي و پر كردن مدار سيستم خنك كننده
باز كردن و نصب مجدد رادياتور تندر90
باز كردن و نصب مجدد پمپ آب(واتر پمپ)تندر90
بازكردن و نصب مجدد محفظه خروجي آب
باز كردن ونصب مجدد فن سيستم خنك كننده موتور
باز كردن و نصب مجدد لوله ورودي پمپ آب
باز كردن و نصب مجدد منبع انبساط مايع خنك كننده
    اگزوز     
قطعات و مواد لازم براي تعميرات اگزوز
احتياطهاي لازم براي انجام تعميرات اگزوز تندر 90
باز كردن و نصب مجدد كاتاليست كانورتور
بازكردن ونصب مجدد منبع اگزوز
مخزن سوخت (باك)
بازكردن ونصب مجدد انباره اگزوز
      باك (مخزن سوخت) تندر 90    
باز كردن ونصب مجدد باك تندر 90
باز كردن نصب مجدد لوله تغذيه سوخت
باز كردن و نصب مجدد مجموعه سنسور ميزان سطح سوخت
باز كردن و نصب مجدد مخزن مدار اضافي سوخت
باز كردن و نصب مجدد پمپ بنزين مدار اضافي سوخت
     پاپه هاي نگهدارنده موتور     
گشتاور محكم كردن دسته موتورها
بازكردن ونصب مجدد دسته موتور سمت چپ
بازكردن ونصب مجدد دسته موتور سمت راست
بازكرد ن و نصب مجدد ميله اتصال تقويت كننده پاييني

هديه ي ويژه :فيلم تعويض تسمه تايم روي تندر90

اين فيلم كه توسط مركز آموزش موتور ايران از منابع خارجي تهيه و تدوين شده است بصورت كامل و مرحله به مرحله نحوه تعويض تسمه تايم تندر 90 را  روي خودرو آموزش ميدهد
Timing Belt Replacement.jpg  فیلم تعميرات موتور انژكتوري  پژو 405  بر روی CD اریجینال   و با کیفیت بالا است
CD motor l90.jpgروش خرید: برای خرید كتاب و فيلم آموزش جامع باز و بست و تعمير موتور و سيستم سوخت رساني تندر90 (L90) ، پس از کلیک رو ی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید .

قیمت خريد پستي: 45000 تومان

.................................. .....................................
برچسب :

L90 , موتور , آموزش , باز و بست , تندر90 , تعمير , تعمير موتور تندر90 , سيستم سوخت رساني

نظر خود را ارسال کنید:

نظرات شما پس از مشاهده منتشر خواهد شد

آخرین محصولات