تراکتور

مجموعه آموزشهای اساسی مربوط به تراکتور و ماشینهای راهسازی و کشاورزی شامل موارد:
تعمیر موتور تراکتور
تعمیر گیربکس تراکتور
سرویس و نگهداری تراکتور
تراکتورهای رومانی ، فرگوسن ، جاندیر
قابل استفاده برای تمام دارندگان تراکتور و همچنین تعمیرکاران محترم

19,000 تومان
مجموعه فیلمهای سرویس و نگهداری تراکتور فرگوسن و رومانی که در آن شما با روشها و نکات مربوط به سرویس و نگهداری این تراکتورها آشنا می شوید
Webseite www.webdesigner-profi.de