آموزش تعمیر ترمز ABS پژو۴۰۵-۲۰۶-پارس-سمند-پراید-تندر90- نیسان-تیبا

بازدیدها: 71

یک مجموعه کامل برای تعمیرکاران ترمز که در آن کتابهای الکترونیک تعمیر بوستر خودروهای  پژو۴۰۵ پژو۲۰۶ پژو پارس سمند پراید تندر۹۰  نیسان و تیبا قرار داده شده است
علاوه بر این چند فیلم تعمیر ترمز ABS پژو206 نیز قرار داده شده است که میتواند کمک فراوانی در یادگیری نحوه عیب یابی ترمزهای ABS کند اما برای فهمیدن جزئیات بیشتر در مورد محتویات سی دی میتواندی عناوین و سرفصها را در زیر ببینید 

 راهنمای تعمیرات سیستم ترمز ABS پراید مدلهای MGH60  و MGH25

 روش تعویض (HECU) ABS (مدل MGH26)
روش تعویض (HECU) ABS (مدل MGH26)


عناوین و سر فصلهای این کتاب
ابزارهای مخصوص تعمیر شامل : ابزار باز کننده مهره های لوله ترمز- ابزار عقب راندن پیستون سیلندر ترمز جلو - ابزار اندازه گیری فاصله بوستر با پیستون ترمز - مجموعه گیج های خلاء و فشار ترمز -
مقدمه ای بر سیستم ضد قفل ترمز
وظیفه سیستم
مزایای ABS حین ترمز گیری
ساختار سیستم
اجزاء سیستم ترمز ABS
توضیحات سنسور چرخ
توضیحات موتور پمپ روغن
نحوه کار ECU
نحوه کار واحد هیدرولیک HU
شیر سلونوئیدی حالت عادی باز
شیر سلونوئیدی حالت عادی بسته

اجزاء HECU در سیستم ABS
اصل کنترلی سیستم

عیب یابی و رفع عیب ABS
جدول عیوب سیستم ABS
مشکل خطای مونتاژ لوله ترمز و علامت آن
مشکل نشت روغن ترمز
خطای هواگیری
خطای پمپ هیدرولیک
خطای مداری جریان برق ECU
خطای مدار جریان برق شیرها
خطای مدار جریان برق پمپ هیدرولیک
خطای اتصال زمین ECU
خطای ECU
قطعی مدار/اتصالی سنسور
خطای چرخ شاسی EXCITER
خطای تداخل سنسور
خطای فاصله هوایی
خطای سنسور چرخ جلو /چپ (قطعی/اتصالی)
خطای چرخ شاخص یا تداخل سنسور چرخ جلو /چپ
خطای فاصله هوایی سنسور چرخ جلو/ چپ
خطای سنسور چرخ جلو / راست (قطعی یا اتصالی)
خطای چرخ دندانه دار شاخص یا تداخل سیگنالهای خروجی از سنسور چرخ جلو / راست
خطای فاصله هوایی سنسور چرخ جلو / راست
بالا بودن ولتاژ باتری
پایین بودن ولتاژ باتری
خطای مدار داخلی ECU

رفع عیب
نحوه رفع عیب قطعی/اتصالی سنسور چرخ
نحوه رفع عیب تداخل چرخ دندانه دار شاخص و سنسور سرعت چرخ
نحوه رفع عیب خطای فاصله هوایی سنسور سرعت چرخ
نحوه رفع عیب خطای ولتاژ باتری
نحوه رفع عیب خطای فیوز یا رله شیر
نحوه رفع عیب خطای موتور یا فیوز موتور
نحوه رفع عیب خطای سیم پیچ شیر برقی یا مدار داخلی ECU
نحوه رفع عیب  چراغ اخطار کد خطای W/O را روشن کرده


 روش تعویض (HECU) ABS (مدل MGH26)

یک مجموعه کامل برای تعمیرکاران ترمز که در آن کتابهای الکترونیک تعمیر بوستر خودروهای  پژو۴۰۵ پژو۲۰۶ پژو پارس سمند پراید تندر۹۰  نیسان و تیبا قرار داده شده است
علاوه بر این چند فیلم تعمیر ترمز ABS پژو206 نیز قرار داده شده است که میتواند کمک فراوانی در یادگیری نحوه عیب یابی ترمزهای ABS کند اما برای فهمیدن جزئیات بیشتر در مورد محتویات سی دی میتواندی عناوین و سرفصها را در زیر ببینید 

 راهنمای تعمیرات سیستم ترمز ABS پراید مدلهای MGH60  و MGH25
عناوین و سر فصلهای این کتاب
ابزارهای مخصوص تعمیر شامل : ابزار باز کننده مهره های لوله ترمز- ابزار عقب راندن پیستون سیلندر ترمز جلو - ابزار اندازه گیری فاصله بوستر با پیستون ترمز - مجموعه گیج های خلاء و فشار ترمز -
مقدمه ای بر سیستم ضد قفل ترمز
وظیفه سیستم
مزایای ABS حین ترمز گیری
ساختار سیستم
اجزاء سیستم ترمز ABS
توضیحات سنسور چرخ
توضیحات موتور پمپ روغن
نحوه کار ECU
نحوه کار واحد هیدرولیک HU
شیر سلونوئیدی حالت عادی باز
شیر سلونوئیدی حالت عادی بسته

اجزاء HECU در سیستم ABS
اصل کنترلی سیستم

عیب یابی و رفع عیب ABS
جدول عیوب سیستم ABS
مشکل خطای مونتاژ لوله ترمز و علامت آن
مشکل نشت روغن ترمز
خطای هواگیری
خطای پمپ هیدرولیک
خطای مداری جریان برق ECU
خطای مدار جریان برق شیرها
خطای مدار جریان برق پمپ هیدرولیک
خطای اتصال زمین ECU
خطای ECU
قطعی مدار/اتصالی سنسور
خطای چرخ شاسی EXCITER
خطای تداخل سنسور
خطای فاصله هوایی
خطای سنسور چرخ جلو /چپ (قطعی/اتصالی)
خطای چرخ شاخص یا تداخل سنسور چرخ جلو /چپ
خطای فاصله هوایی سنسور چرخ جلو/ چپ
خطای سنسور چرخ جلو / راست (قطعی یا اتصالی)
خطای چرخ دندانه دار شاخص یا تداخل سیگنالهای خروجی از سنسور چرخ جلو / راست
خطای فاصله هوایی سنسور چرخ جلو / راست
بالا بودن ولتاژ باتری
پایین بودن ولتاژ باتری
خطای مدار داخلی ECU

رفع عیب
نحوه رفع عیب قطعی/اتصالی سنسور چرخ
نحوه رفع عیب تداخل چرخ دندانه دار شاخص و سنسور سرعت چرخ
نحوه رفع عیب خطای فاصله هوایی سنسور سرعت چرخ
نحوه رفع عیب خطای ولتاژ باتری
نحوه رفع عیب خطای فیوز یا رله شیر
نحوه رفع عیب خطای موتور یا فیوز موتور
نحوه رفع عیب خطای سیم پیچ شیر برقی یا مدار داخلی ECU
نحوه رفع عیب  چراغ اخطار کد خطای W/O را روشن کرده


 روش تعویض (HECU) ABS (مدل MGH26)
 روش تعویض (HECU) ABS (مدل MGH60)

روش پر کردن و هواگیری بعد از نصب HECU نوع A/S

نکات و روش تعمیر و نگهداری (روش تعمیر غلط)
سوالات متداول در مورد اطلاعات عمومی ABS
دیاگرام الکتریکی سیم کشی سیستم ABS
كانكتور MGH25
كانكتور MGH60
شكل شماتيك ABS ECU
 شكل شماتيك HECU
جدول گشتاور سفت کردن پیچها در سیستم ABS

---------------------------------------------------------------------------------------

تعمیر ABS پراید X100

ابزار مخصوص
سيستم ترمز
نماي كلي سيستم ترمز
مشخصات فني سيستم ترمز
جدول راهنماي عيب يابي سيستم ترمز
ميزان مايع ترمز
شيلنگ هاي ترمز
بازديد ظاهري لنت ديسك جلو
بازديد ارتفاع پدال
تنظيم پدال ترمز
بازديد خلاصي پدال
بازديد فاصله پدال تا كف اتومبيل
بازديد كورس حركت ترمز دستي
بوستر
نماي كلي لوله هاي ترمز
ترتيب پياده و سوار كردن
تعويض مايع ترمز
جدول هواگيري
مراحل هواگيري
بازديد سنسور مايع ترمز )روغن ترمز(
ترتيب پياده و سوار كردن پدال ترمز
روش باز كردن پدال
بازديد
گريسكاري
طريقة نصب
ترتيب پياده كردن پمپ اصلي ترمز )پمپ زيرپا(
ترتيب باز و بستن پمپ اصلي
نكات قابل توجه هنگام باز كردن قطعات
مجموعه پيستون ثانويه
نكات قابل توجه هنگام بستن قطعات
ترتيب نصب پمپ اصلي ترمز
ميزان گشتاور قطعات
نكات قابل توجه هنگام نصب قطعات
جدول لقي ميله فشاري
لوله ترمز
بازديد بوستر روي اتومبيل
بازديد نبودن خلاء
بازديد فشار مايع ترمز
بازديد سوپاپ يك طرفه
پياده و سوار كردن بوستر و پمپ اصلي
نكات قابل توجه هنگام نصب
باز و بستن بوستر
نكات قابل توجه هنگام پياده كرده قطعات
خار نگهدارنده
طريقه سوار كردن قطعات
ديسك ترمز جلو
ترتيب پياده و سوار كردن سيلندر و ديسك ترمز
ترتيب باز كردن سيلندر ترمز جلو
ترتيب پياده كردن كاسه ترمز عقب

راهنماي تعميرات پرايد/ سيستم ترمز
ترتيب نصب كاسه ترمز چرخ عقب
طريقة باز و بستن سوپاپ تناسب )سه راهي ترمز(
ترتيب پياده و سوار كردن اهرم ترمز دستي
ترتيب پياده و سوار كردن سيم ترمز دستي
ترمز ضد قفل
مقدمه اي بر سيستم ضد قفل ترمز
ساختار سيستم
اجزاي سيستم ضد قفل ترمز و وظايف آنها
اصول كاركرد سيستم ضد قفل ترمز
عي بيابي و رفع عيب سيستم ضد قفل ترمز
روش تعويض ABS(HECU(h
روش پر كردن و هواگيري بعد از نصب S(HECU(h
نكات و روش تعمير و نگهداري )روش تعمير غلط(
سوالات متداول در مورد اطلاعات عمومي سيستم ضد قفل ترمز
دياگرام الكتريكي سيم كشي سيستم ضد قفل ترمز
شكل شماتيك كنترل كننده سيستم ضد قفل ترمز
جدول گشتاور سفت كردن پيچ ها در سيستم ضد قفل ترمز

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

قیمت: 40,000 تومان
مقدار:
Webseite www.webdesigner-profi.de