تعمیر موتور نیسان تینا (کتاب و سی دی)

بازدیدها: 121

در این کتاب شما بصورت کامل ، گام به گام و بصورت تصویری نحوه تعمیر موتور نیسان تینا را یاد خواهید گرفت
تعداد صفحات کتاب 209 صفحه

عناوین و سرفصلهای کتاب تعمیر موتور تینا

VQ25DE, VQ35DE
 عیب یابی موتور تینا بر اساس علائم
 رفع عیب سر و صدا، ارتعاش، ناهنجاري عملکرد
 ( سر و صداي موتور NVH( رفع عيب
 دکني براي تشخيص علائم از جدول زیر استفاده
 اقدامات احتیاطي هنگام تعمیر موتور
 نک اقدامات احتياطی برای مراحل کار بدون سينی زیر برف پاک
( )کيسه هوا و پيش کشنده کمربند ایمنی( SRS( لی تکمي اقدامات احتياطی برای سيستم محافظ
اقدامات احتياطي لازم براي چرخش فرمان پس از قطع جریان باتري
 اقدامات احتياطي براي تخليه مایع خنک کننده موتور و روغن موتور
 اقدامات احتياطي جدا کردن لوله سوخت
 اقدامات احتياطي پياده سازی و دمونتاژ قطعات
 ضتعوی اقدامات احتياطي براي بازرسی، تعمير و
 اقدامات احتياطي مونتاژ و سوار کردن
 ازوای اقدامات احتياطي سفت کردن
 عمای اقدامات احتياطي درزگير
 آماده سازي موتور تینا
 ابزار مخصوص تعميرات موتور تینا
 ابزار عمومی تعميرات موتور تینا
 تعمیر و نگهداري موتور روی خودرو
 تسمه محرک موتور تینا
 نماي انفجاري موتور تینا
 کنترل
 تنظيم کشش
 پياده سازی و سوار کردن
فیلتر هوا 20
 پياده سازی و سوار کردن
شمع موتور 21
 نماي انفجاري
پياده سازی و سوار کردن
 بازرسي
خلاصی میل سوپاپ
 بازرسي و تنظيمات
 فشار متراکم سازي
 بازرسي
 تعمیر روی خودرو
 درپوش موتور
 نماي انفجاري
 پياده سازی و سوار کردن
 کشنده خودکار تسمه محرک و پولی هرزگرد
 نماي انفجاري

EM / مکانيک موتور
 پياده سازی و سوار کردن
 هواکش و مجراي هوا
 نماي انفجاري
 پياده سازی و سوار کردن
 بازرسي
 مخزن آرامش منیفولد هوا
 نماي انفجاري
 پياده سازی و سوار کردن
 کانال وروی مانیفولد هوا
 نماي انفجاري
 پياده سازی و سوار کردن
منیفولد خروجی دود و کاتالیست سه راهه 51
 نماي انفجاري
 پياده سازی و سوار کردن
 بازرسي
 کارتل روغن و صافي روغن
 نماي انفجاري
 پياده سازی و سوار کردن
 بازرسي
 انژکتور و لوله ي سوخت
 نماي انفجاري
 پياده سازی و سوار کردن
 بازرسي
کویل جرقه، شمع و درب سوپاپ
 نماي انفجاري
 پياده سازی و سوار کردن قطعات
 نگ تایمی تسمه
 نماي انفجاري
 پياده سازی و سوار کردن
 بازرسي
 پیاده سازی و سوار کردن قطعات
 مجموعه موتور
 نماي انفجاري
 پياده سازی و سوار کردن
 بازرسي
دمونتاژ و مونتاژ
تنظیمات پایه موتور
 تنظيمات
واحد موتور
 دمونتاژ
 مونتاژ
EM \ مکانيک موتور
 نگ تایمی قاب عقبی تسمه
 نماي انفجاري
دمونتاژ و مونتاژ
 ميل سوپاپ
 نماي انفجاري
 پياده سازی و سوار کردن
 بازرسي
 کاسه نمد
 کاسه نمد ساق سوپاپ
 واشر کاسه نمد: سوار و پياده کردن
کاسه نمد جلو
 کاسه نمد جلو: سوار و پياده کردن
 کاسه نمد عقب
 کاسه نمد عقب: سوار و پياده کردن
 سرسیلندر
 نماي انفجاري
 پياده سازی و سوار کردن
 دمونتاژ و مونتاژ
 بازرسي
 بلوک سیلندر
 نماي انفجاري
 سوار و پياده کردن
نحوه انتخاب پیستون و یاتاقان
 شرح
 پيستون
 یاتاقان شاتون
 یاتاقان اصلی
 )SDS( اطلاعات و مشخصات سرویس
 مشخصات عمومي
 کمربند ایمنی
 شمع
 منيفولد ورودي
 منيفولد خروجی دود
 ميل سوپاپ
 سرسيلندر
 بلوک سيلندر
 یاتاقان اصلی
یاتاقان شاتون

قیمت: 24,000 تومان
زبان: فارسی
مقدار:
Webseite www.webdesigner-profi.de