کتاب تعمیر موتور نیسان دیزل

بازدیدها: 86

شما بوسیله این جزوات بصورت کامل میتوانید موتور نیسان دیزل را تعمیر کنید
عناوین و سرفصلهای کتاب راهنمای تعمیرات مکانیکی موتور دیزل
مجموعه میله اسبک
نحوه پیاده سازی میل اسبک
بازرسی و تعمیر میل اسبک
اصلاح اسبک
کنترل پرش شعاعی میله اسبک
نصب میل اسبک

فنر سوپاپ ، واشر سوپاپ ، گاید سوپاپ ، میل تایپیت
پیاده سازی فنر سوپاپ ، واشر سوپاپ ، گاید سوپاپ ، میل تایپیت
بازرسی و تعمیر سوپاپها
بازرسی فنر سوپاپ

بررسی گاید سوپاپ
نحوه کنترل لقی گاید سوپاپ
نحوه تعویض گاید سوپاپ

بازرسی سوپاپ
کنترل ضخامت سوپاپ
کنترل انقباض سوپاپ

مقادیر انقباض سوپاپ
کنترل عرض تماس سوپاپ
عرض تماس سوپاپ
کنترل سیت (نشیمن) سوپاپ
پیاده سازی سیت (نشیمن) سوپاپ
نصب سیت سوپاپ
نحوه اصلاسیت سوپاپ
کنترل خمیدگی میله تایپیت
نصب گاید سوپاپ
نصب کاسه نمد سوپاپ
نصب سوپاپ
نصب فنر سوپاپ
نصب گیره سوپاپ
نصب مجموعه اسبک
باز کردن مجموعه ترموستات
نحوه باز کردن مجموعه انژکتورها
پیاده سازی شمع پیش گرم کن
باز کردن در پوش مجفظه سوپاپ
پیاده سازی میله اسبک و اسبک
پیاده سازی میله تایپیت

سر سیلندر
نحوه باز کردن سر سیلندر
تمیز کردن و بازرسی و تعمیر سر سیلندر
نحوه نصب سر سیلندر نیسان دیزل
نصب میله تایپیت
نصب میله اسبک و اسبک
نصب درپوش محفظه سوپاپ
نصب شمع گرم کن و قطعه رابط آن
نصب مجموعه انژکتورها

توضیحات تا صفحه 27

قیمت: 20,000 تومان
مقدار:
Webseite www.webdesigner-profi.de