کتاب و سی دی آموزش تعمیر موتور کیا سراتو (موتور 1600 و 2000)

بازدیدها: 172

مجموعه جزوات آموزش تعمیر موتور کیا سراتو (موتور 1600 و 2000) به همراه CD نرم افزار آن
آنچه در این مجموعه شما دریافت خواهید کرد
1- جزوه 145 صفجه ای نحوه تعمیر موتور کیا سراتو مدل 1600
2- جزوه 129 صفحه ای نحوه تعمیر موتور کیا سراتو مدل 2000
3- سی دی نرم افزار تعمیر موتور کیا سراتو مدلهای 1600 و 2000

شما بوسیله استفاده از این مجموعه میتوانید روش و نحوه تعمیرات کامل موتور خودروی کیا سراتو مدلهای 1600 و 2000 را یاد بگیرید

جزئیات مطالب و محتوای داخل جزوات و سی دی
پیشگفتار
اطلاعات عمومی
بررسی فشار تراکم
بازدید لقی سوپاپ و تنظیم
ابزار مخصوص
مجموعه موتور و جعبه دنده
سیستم زمان بندی
مجموعه سر سیلندر
تنه موتور
سیستم خنک کاری
واتر پمپ
عیب زدایی سیستم خنک کننده
عیب زدایی واتر پمپ
رادیاتور
سیستم روانکاری
سیستم هوا و دود
منیفولد هوا
منیفولد دود

قیمت: 24,000 تومان
مقدار:
Webseite www.webdesigner-profi.de