فیلمهای آموزش تعمیر موتور مزدا ۳

فیلمهای تعمیر موتور مزدا ۳

فیلمهای تعمیر موتور مزدا ۳

در این محصول شما نحوه تعمیر یک موتور مزدا ۳ را خواهید آموخت

نحوه تعویض و تنظیم زنجیر تایم روی خودرو فیلم ۱

باز کردن اولیه قطعات برای رسیدن به زنجیر تایم مزدا ۳

باز کردن باطری
باز کردن جا باطری
باز کردن هوا کش موتور
باز کردن سیم کشی انژکتورها

باز کردن خلا سر ریل سوخت

باز کردن کویلها

باز کردن مخزن روغن هیدرولیک فرمان

باز کردن مخزن روغن ترمز

باز کردن چرخ جلو

باز کردن گلگیر چرخ جلو سمت شاگرد

نقشه محورهای درگیر با زنجیر تایم

باز کردن تسمه تایم

نحوه جک زدن و بالا بردن موتور سمت شاگرد جلو

باز کردن دسته موتور

باز کردن هرزگرد تسمه

ابزار مخصوص باز کردن پولی سر میل لنگ

باز کردن پولی سر میل لنگ

باز کردن در پوش سیستم سوپاپهای VVT

نحوه باز کردن قاب زنجیر مزدا۳

معرفی ابزار قفل بادمک

نحوه تنظیم دنده ها قبل از نصب زنجیر تایم 

باز کردن قاب زنجیر نگهدارنده زنجیر روی میل بادامک ها

باز کردن زنجیر اویل پمپ ( پمپ روغن)

بستن  و تنظیم زنجیر اویل پمپ ( پمپ روغن )

معرفی واشرهایی که در حین تعویض زنجیر تایم باید عوض شوند

تعویض واشر روی قاب زنجیر روی میل بادامک

نحوه جا زدن زنجیر تایم

نحوه بستن راهنمای زنجیر تایم

نحوه بستن کشنده زنجیر تایم

تنظیم نهایی زنجیر تایم و محکم کردن پیچها با آچار تورکمتر

نحوه چسب زدن و بستن قاب زنجیر

بستن پولی میل لنگ

بستن سنسور میل بادامک

فیلم ۲ - باز وبست کامل موتور :

تعویض بلوکه موتور مزدا ۳

در این فیلم شما یک موتور مزدا ۳ را که بلوکه آن دچار شکستگی شده است را میبینید که روش پایین آوردن موتور از روی خودرو و باز کردن تمام قطعات موتور و نصب مجدد آنها روی یک بلوکه جدید نشان داده میشود که  میتواند کلاس کاملی از تعمیر موتور مزدا ۳ باشد

جزئیات این فیلم

باز کردن دسته ها موتور

بستن موتور به جک و پایین آوردن موتور از روی خودرو

انتقال موتور به کارگاه
باز کردن فلایویل

باز کردن پولی میل لنگ

باز کردن استارت و بستن روی بلوکه جدید

علامتگذای پیچهای اتصال گیربکس به موتور و بازکردن آنها

جدا کردن گیربکس از موتور

تست کمپرس سیلندرها

مسیر تسمه دینام

باز کردن دینام و بستن روی بلوکه جدید

باز کردن دسته سیم موتور

علامتگذاری دیسک و صفحه و باز کردن آنها از روی فلایویل

بازکردن فلاویل

بستن فلایویل و دیسک و صفحه روی بلوکه سیلندر جدید

بستن گیربکس روی موتور و اتصال آنها به هم

انتقال موتور و گیربکس روی خودرو

بستن دسته موتور

 

فیلم جمع کردن یک موتور مزدا ۳ از صفر

صفر تا صد جمع کردن موتور مزدا۳

در این فیلم تمامی قطعات بصورت تک به تک روی بلوکه موتور مزدا ۳ نصب میشود و در آخر موتور مزدا کامل میشود

بستن پیستون  روی شاتون
بستن میل سوپاپهای روی سر سیلندر
تنظیم میل سوپاپها با ابزار مخصوص
جا زدن تاپیتهای هیدرولیکی

جازدن رینگها روی پیستون

جا زدن پیستون در داخل سیلندر
بستن کپه های شاتون و سفت کردن آنها با آچار تورکمتر
نصب و تنظیم  واشر سر سیلندر
بستن قطعات کارتل روغن
بستن سر سیلندر روی بلوکه سیلندر با آچار تورکمتر
بستن میل سوپاپها روی سر سیلندر
تنظیم زنجیر و تایم میل سوپاپها
بستن کارتل روی بلوکه موتور
بستن قاب زنجیر تایم
بستن پولی سر میل لنگ

فیلم باز و بست  سر سیلندر و تعویض واشر سر سیلندر و سوپاپهای مزدا ۳

تعویض واشر سرسیلندر و سوپاپهای مزدا3

باز کردن قاب زنجیر تایم
در آوردن زنجیر تایم

باز کردن پیچهای سر سیلندر
خارج کردن سر سیلندر از روی موتور مزدا ۳
در آوردن واشر سر سیلندر
باز کردن منیفولد از روی سر سیلندر
باز کردن سوپاپها بوسیله فنر جمع کن سوپاپها
در آوردن گاید سوپاپها و جا زدن گاید سوپاپ جدید
جا زدن سوپاپهای جدید بوسیله فنر جمع کن سوپاپ
بستن متعلقات روی سر سیلندر
بستن منیفولد روی سر سیلندر
جا زدن واشر سر سیلندر
قرار دادن صحیح سر سیلندر روی بلوکه سیلندر
بستن پیچهای سرسیلندر بوسیله آچار تورک متر
روغن کاری سوپاپها
بستن میل سوپاپها روی سر سیلندر
بستن و تنظیم زنجیر تایم روی موتور
بستن قاب زنجیر تایم
بستن در پوش سوپاپها
بستن هواکش و فیلتر هوای موتور
 

 فیلم دوم  حالت بستن زنجیر تایم ( موتور در بیرو ن)

تعویض زنجیر تایم مزدا ۳ از نمای نزدیک

بستن چرخدنده زنجیر اویل پمپ
بستن زنجیر اویل پمپ
بستن زنجیر سفت کن اویل پمپ
بستن زنجیر تایم
بستن زنجیر سفت کن زنجیر تایم
تظیم تایم زنجیر تایم
چسب کاری واشر قاب زنجیر تایم
بستن پولی میل لنگ

فیلم نحوه استفاده از ابزار مخصوص برای تایم کردن موتور مزدا ۳
نحوه تنظیم تایم میل بادامک ها بوسیله ابزار مخصوص آن

نحوه استفاده از پیچ قفل میل لنگ بهنگام تایم

بستن زنجیر و چرخدنده های اویل پمپ
بستن زنجیر سفت کن اویل پمپ
بستن زنجیر تایم و  تنظیم سفت کن زنجیر 

مطالب pdf تعمیر موتور مزدا ۳

اخطار در تعمیر موتور

نصب و پیاده کردن موتور روی پایه

پیاده کردن زنجیر تایمینگ

پیاده کردن سر سیلندر

پیاده کردن بلوکه سیلندر

بازرسی واشر سر سیلندر

بازرسی سوپاپ و گاید سوپاپ

تعویض گاید سوپاپ

بازرسی میل سوپاپ

بازرسی تایپت

بازرسی بلوک سیلندر

بازرسی پیستون
بازرسی میل لنگ
بازرسی شاتون
بازرسی پیچ
بازرسی عملکرد تایمینگ متغیر سوپاپ
بازرسی سوپاپ کنترل روغن (OCV)

بازرسی خلاصی سوپاپ
تنظیم مجدد بلوک سیلندر
نصب مجدد بلوک سیلندر
نصب مجدد سر سیلندر
نصب مجدد زنجیر تایمینگ

سبد خرید خالي مي باشد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید