تمام pdf های تعمیراتی پراید

pdf-pride

تمام pdf های تعمیراتی پراید

مجموعه منوال ها ي (مستندات فني ) پرايد
اين مجموعه شامل 209 فايل به حجم 658 مگابايت است كه اطلاعيه هاي فني و مستندات تعميرات و دستورالعمل هاي تعويض را در بر ميگيرد

 راهنماي سرويس و تعمير بدنه و تزئينات پرايد 131
دستورالعمل تعويض كيت كامل كلاچ پرايد
راهنماي تعميرات سيستم ترمز ABS
راهنماي سرويس و تعميرات كيسه هوا (ايربگ)
راهنماي تعميرات و سرويس بدنه و تزئينات پرايد
راهنماي تعميرات CNG انژكتوري پرايد
راهنماي تعميرات سيستم ضد سرقت پرايد(ايموبلايزر)
راهنماي عيب يابي و تعميرات موتور M13 يورو 4
راهنماي مدارات الكتريكي
راهنماي عيب يابي سيستم سوخت رساني زيمنس جديد پرايد
راهنماي عيب يابي سيستم گازسوز ميكسري (CNG) پرايد
راهنماي عيب يابي سيستم سوخت رساني پرايد ورژن اول و دوم
راهنماي تعميرات ويژه خودرو معلولين
راهنماي تعميرات گيربكس اتوماتيك پرايد
راهنماي عيب يابي سيستم سوخت رساني زيمنس قديم پرايد
راهنماي عيب يابي سيستم سوخت رساني كاربراتوري مجهز به سيستم clc
راهنماي تعمير و سرويس سيستم گازسوز پرايد
راهنماي عيب يابي سيستم سوخت رساني kia طرح زيمنس پرايد141
راهنماي تعميرات بدنه پرايد 141
راهنماي تعميرات تزيينات پرايد141
راهنماي عيب يابي سيستم سوخت رساني زيمنس جديد پرايد
راهنماي تعويض قطعات رگولاتور گاز ميكسري پرايد
راهنماي تعويض استپر موتور (موتور پله اي) CNG
سنسور سرعت و پينيون كيلومتر شمار طرح قديم
راهنماي تعويض قطعات كنترل يونيت گاز(ECU CNG)
نقشه سيستم سوخت رساني ساژم فاز1
نقشه سيستم سوخت رساني ساژم فاز2
نقشه سيستم سوخت رساني زيمنس
راهنماي مدارات الكتريكي پرايد
راهنماي عيب يابي سيستم سوخت رساني
راهنماي تعميرات موتور پرايد x100
راهنماي تعميرات سيستم كلاچ و گيربكس پرايد x100
راهنماي تعميرات سيستم تعليق پرايد x100
راهنماي تعميرات سيستم فرمان معموليX100
راهنماي تعميرات سيستم ضد قفل (ABS)
راهنماي تعميرات سيستم ترمز معمولي و ضد قفل (ABS)
راهنماي جامع استفاده از ابزار مخصوص
راهنماي تعويض سرسيلندر پرايد
راهنماي تعويض رادياتور پرايد
راهنماي تعويض مقاومت فن پرايد
راهنماي تعويض انژكتور سوخت پرايد
راهنماي تعويض كمك فنر عقب پرايد
راهنماي تعويض كمك فنر جلو پرايد
راهنماي تعويض جعبه فرمان پرايد
راهنماي تعويض سيبك فرمان بيروني پرايد
راهنماي تعويض فرمان عمودي پرايد
راهنماي تعويض لنت ترمز پرايد
راهنماي تعويض بوستر و پمپ ترمز پرايد
راهنماي تعويض سيلندر ترمز جلو (كاليپر) چپ وراست پرايد
راهنماي تعويض ديسك ترمز جلو چپ وراست پرايد
راهنماي تعويض دينام پرايد
راهنماي تعويض استارتر پرايد
راهنماي تعويض كويل پرايد
راهنماي تعويض رادياتور بخاري پرايد
راهنماي تعويض شيشه بالا بر برقي چپ و راست پرايد
دستورالعمل هاي شناسايي گارانتي پرايد
راهنماي عيب يابي سوخت رساني جانسون كنترل پرايد
راهنما ي مدارات الكتريكي سيستم سوخت رساني ساژم و ولئو
راهنما ي مدارات الكتريكي سيستم سوخت رساني زيمنس
راهنماي عيب يابي و تعميرات سيستم سوخت رساني زيمنس يورو4
راهنماي عيب يابي سيستم سوخت رساني طرح بوش پرايد
راهنماي عيب يابي سيستم سوخت رساني زيمنس بهبود يافته پرايد
راهنماي تعميرات و عيب يابي اجزاي سيستم سوخت رساني انژكتوري زيمنس بهبود يافته پرايد
راهنماي تعميرات سيستم سوخت رساني بوش پرايد
راهنماي تعميرات سيستم سوخت رساني بوش پايه گازسوز پرايد
راهنماي تعميرات سيستم سوخت رساني پايه گاز سوز پرايد
راهنماي تعميرات سيستم ترمز ضد قفل (ABS)
راهنماي تعميرات بدنه و تزئينات پرايد سايپا 131
راهنماي تعميرات بدنه و تزئينات پرايد سايپا 132
تعميرات بوش پايه گازسوز
نقشه مدار الكتريكي سيستم سوخت رساني بوش پايه گاز سوز پرايد
راهنماي نقشه هاي سيم كشي سيستم هاي الكتريكي پرايد X111
راهنماي نقشه هاي سيم كشي سيستم هاي الكتريكي پرايد X131
راهنماي سيستم سوخت رساني جانسون كنترل (ساژم)
دستورالعمل تعويض طبق پرايد X100
دستورالعمل تعويض مبدل كاتاليست پرايد X100
راهنماي تعميراتي سيستم سوخت رساني بوشx100
عيب يابي سيستم ضد سرقت بوش x100
راهنماي تعميرات كولر پرايدx100
راهنماي سيستم مدارهاي الكتريكي پرايد 131
راهنماي سيستم الكتريكي صبا و نسيم
راهنماي سيستم مدارهاي الكتريكي سيستم دوگانه سوز پرايد
راهنماي سيستم مدارهاي الكتريكي پرايد 111
راهنماي سيستم مدارهاي الكتريكي پرايد 132
راهنماي سيستم مدارهاي الكتريكي پرايد 141
راهنماي مدارات الكتريكي سيستم ترمز مدل ماندو پرايد
راهنماي مدارات الكتريكي چراغهاي جلوي پرايد
راهنماي مدارات الكتريكي فن خنك كننده پرايد
راهنماي مدارات الكتريكي قفل مركزي پرايد
راهنماي مدارات الكتريكي سيستم ضد سرقت (ايموبلايزر) زيمنس و ولئو پرايد
مدار شيشه پاك كن پرايد
دستورالعمل كمپرسور كولر پرايد
راهنماي تعميرات سيستم كلاچ برقي پرايد
راهنماي تعميرات سيستم هوشمند پرايد
راهنماي تعميرات سيستم هاي الكتريكي پرايد
دستورالعمل تعويض سوييچ شيشه بالا بر چپ و راست
دستورالعمل تعويض بوق
دستورالعمل تعويض تيغه برف پاك كن پرايد
دستورالعمل تعويض شيشه بالا بر برقي چپ و راست
راهنماي سيستم تجهيزات الكتريكي پرايد سايپا X131
راهنماي سيستم تجهيزات الكتريكي پرايد سايپا X132
راهنماي سيستم تجهيزات الكتريكي پرايد سايپا X111
راهنماي سيستم تجهيزات الكتريكي پرايد سايپا X141


گيربكس اتوماتيك 3 سرعته پرايد به زبان انگليسي
راهنماي عيب يابي سيستم سوخت رساني كاربراتوري به زبان انگليسي
راهنماي عيب يابي سيستم سوخت رساني جانسون كنترل پرايد به زبان انگليسي
راهنماي تعميرات سيستم هاي الكتريكي پرايد به زبان انگليسي
راهنماي سيم كشي پرايد صبا و نسيم به زبان انگليسي
راهنماي عيب يابي سيستم سوخت رساني زيمنس جديد پرايد به زبان انگليسي
راهنماي تعميرات موتور پرايد x100 به زبان انگليسي
راهنماي تعميرات سيستم كلاچ و گيربكس پرايد x100 به زبان انگليسي
راهنماي تعميرات سيستم تعليق پرايد x100 به زبان انگليسي
راهنماي تعميرات سيستم فرمان معموليX100 به زبان انگليسي
راهنماي تعميرات سيستم ضد قفل (ABS) به زبان انگليسي
تعميرات بدنه پرايدX111 به زبان انگليسي
تعميرات بدنه پرايدX131 به زبان انگليسي
تعميرات بدنه پرايدX132 به زبان انگليسي
تعميرات بدنه پرايدX141 به زبان انگليسي
تعميرات تزئينات پرايدX111 به زبان انگليسي
تعميرات تزئينات پرايدX131 به زبان انگليسي
تعميرات تزئينات پرايدX132 به زبان انگليسي
تعميرات تزئينات پرايدX141 به زبان انگليسي
راهنماي تعميرات بدنه پرايد نسيم و صبا به زبان انگليسي
راهنماي سيستم تجهيزات الكتريكي پرايد سايپا X131 به زبان انگليسي
راهنماي سيستم تجهيزات الكتريكي پرايد سايپا X132 به زبان انگليسي
راهنماي سيستم تجهيزات الكتريكي پرايد سايپا X111 به زبان انگليسي
راهنماي سيستم تجهيزات الكتريكي پرايد سايپا X141 به زبان انگليسي
اطلاعيه هاي فني
اطلاعيه فني استفاده از دستگاه اندازه گيري تابيدگي
اطلاعيه فني عيب يابي و تعويض تاير
اطلاعيه فني شوره رنگ
اطلاعيه فني گاز كولر
اطلاعيه فني  روش صحيح دونتاژ كارتل موتور
اطلاعيه فني مدار و كدهاي خطاي عيب يابي سيستم فن خنك كننده دو دور رادياتور موتور
اطلاعيه فني نصب فن خنك كننده دو دور
اطلاعيه فني مونتاژ صحيح مجموعه هوا كش خودروي پرايد
اطلاعيه فني گريد بندي پيستون و نحووه مونتاژ آن بر روي شاتون
اطلاعيه فني گريد بندي ياتاقان ها
اطلاعيه فني  سوپاپ تخليه بخار روغن
اطلاعيه فني  رعايت نمودن تناسب سايز پيستون وبلوك سيلندر موتور پرايد

واطلاعيه هاي فني هاي مربوط به پرايد.....

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید


smileروش خرید: برای خرید  ، پس از کلیک رو ی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید .