خوشبو کننده درجه دار قابل نصب روی دریچه کولر

freshener-graduate-cooler-valve

خوشبو کننده درجه دار قابل نصب روی دریچه کولر


    خوشبو کننده قابل نصب روی دریچه کولر مدل درجه دار
  خوشبو کننده قابل نصب روی دریچه کولر مدل درجه دار به خودروی شما ظاهری زیبا نیز میبخشد.
 خوشبو کننده قابل نصب روی دریچه کولر مدل درجه دار دارای ماندگاری زیادی است  و پخش بوی آن به طور یکنواخت خوادهد بود.
    رنگ و رایحه های مختلف با حجم 10 میلی لیتر