دوشنبه 24 مرداد 1401

پک تعمیرات گیربکس زانتیا

لیست فیلمها و کتابهای تعمیراتی مربوط به تعمیرات گیربکس و سیستم انتقال قدرت زانتیا در این قسمت قرار داده میشود

Attachments:
Access this URL (تعمیرات سیستم گیربکس ،کلاچ و پلوسهای زانتیا)تعمیرات سیستم گیربکس ،کلاچ و پلوسهای زانتیا[به زبان فارسی][۱۲۶ صفحه]
Access this URL (صدای غیر عادی (زوزه ) گیربکس زانتیا)صدای غیر عادی (زوزه ) گیربکس زانتیا[به زبان فارسی][۱ صفحه]