پنجشنبه 7 بهمن 1400

پک تعمیرات سیستم تعلیق نیسان زامیاد

در این قسمت آموزشهای تعمیرات قسمتهای مختلف سیستم تعلیق ، فنر و کمک فنر نیسان زامیاد قرار داده شده است