پنجشنبه 7 بهمن 1400

پک تعمیرات سیستم سوخت‌رسانی انژکتوری و کاربراتوری نیسان زامیاد

در این قسمت فایلهای آموزش تعمیرات سیستم سوخت رسانی انژکتوری و کاربراتوری و دیزل نیسان زامیاد قرار داده شده است