يكشنبه 7 آذر 1400

نیسان زامیاد

پکهای تعمیراتی نیسان زامیاد

مجموعه تعمیراتی سیستم فرمان نیسان زامیاد

دانلود مجموعه فایلهای تعمیراتی مربوط به تعمیرات سیستم فرمان نیسان زامیاد ایران در این قسمت قرار داده میشود

پک تعمیرات بدنه وتزئينات نیسان زامیاد

قسمت دانلود فایلهای تعمیراتی بدنه و تزئینات نیسان زامیاد

مجموعه تعمیرات سیستم های الکتریکی نیسان زامیاد

در این مجموعه فایلهای عیب یابی و تعمیر سیستم های الکتریکی نیسان زامیاد قرار داده شده است

پک تعمیرات سیستم ترمز نیسان زامیاد

در این مجموعه فایلهای تعمیراتی مربوط به سیستم ترمز نیسان زامیاد شامل سیستم ترمز معمولی و ABS قرار داده شده است

 

پک تعمیرات سیستم تعلیق نیسان زامیاد

در این قسمت آموزشهای تعمیرات قسمتهای مختلف سیستم تعلیق ، فنر و کمک فنر نیسان زامیاد قرار داده شده است

پک تنظیم موتور نیسان زامیاد

در این قمست فایلهای pdf مربوط به تنظیم موتور نیسان زامیاد قرار دارد

پک تعمیرات سیستم گازسوز نیسان دیزل

فایلهای مربوط به تعمیرات سیستم گاز سوز نیسان دیزل در این قسمت قرار داده خواهد شد

پک تعمیرات سیستم سوخت‌رسانی انژکتوری و کاربراتوری نیسان زامیاد

در این قسمت فایلهای آموزش تعمیرات سیستم سوخت رسانی انژکتوری و کاربراتوری و دیزل نیسان زامیاد قرار داده شده است

پک تعمیرات گیربکس نیسان زامیاد

فایلهای دانلودی مربوط به تعمیرات گیربکس و سیستم انتقال قدرت نیسان ماکسیما

پک تعمیرات موتور نیسان زامیاد

فیلم ها و کتابهای تعمیراتی مربوط به تعمیرات موتور نیسان زامیاد در این بخش قرار دارد