دوشنبه 24 مرداد 1401

پک تنظیم موتور پراید

در پک تنظیم موتور پراید شما مجموعه فیلمها و کتابهای مربوط به تنظیم موتور پراید قرار داده شده است

Attachments:
Access this URL (فیلم آموزش تنظیم موتور پراید)فیلم آموزش تنظیم موتور پراید[به زبان فارسی][۲۸ دقیقه]
Access this URL (تنظیم کاربراتور CLC پراید)تنظیم کاربراتور CLC پراید[به زبان فارسی][یک ساعت و ۹ دقیقه]
Access this URL (کتاب راهنمای تعمیرات کاربراتور CLC پراید)کتاب راهنمای تعمیرات کاربراتور CLC پراید[به زبان فارسی][۷۴ صفحه]