دوشنبه 24 مرداد 1401

پک تعمیرات گیربکس معمولی ماکسیما

در اینجا فیلمها و کتابهای تعمیراتی گیربکس دستی ماکسیما برای دانلود قرار دارد

Attachments:
Access this URL (باز و بست گیربکس معمولی نیسان ماکسیما)باز و بست گیربکس معمولی نیسان ماکسیما[به زبان فارسی][۴۹ صفحه]
Access this URL (بازو بست و تعمیر سیستم کلاچ ماکسیما)بازو بست و تعمیر سیستم کلاچ ماکسیما[به زبان فارسی][۲۴ صفحه]