دوشنبه 24 مرداد 1401

پک تعمیرات سیستم انژکتوری ماکسیما

فیلم و کتاب مربوط به تعمیرات سیستم انزکتوری ماکسیما را میتوانید از این قسمت دانلود کنید

Attachments:
Access this URL (عیب یابی و تعمیر سیستم انژکتوری ماکسیما)عیب یابی و تعمیر سیستم انژکتوری ماکسیما[به زبان فارسی][110 صفحه]
Access this URL (باز و بست باک و پمپ بنزین ماکسیما)باز و بست باک و پمپ بنزین ماکسیما[به زبان فارسی][۸ صفحه]
Access this URL (باز وبست اگزوز ماکسیما)باز وبست اگزوز ماکسیما[به زبان فارسی][۴ صفحه]