يكشنبه 7 آذر 1400

ماکسیما

پک تعمیرات بدنه ماکسیما

در این مجموعه تعمیراتی فایلهای تعمیراتی مربوط به بدنه ماکسیما قرار داده شده است

پک تعمیرات سیستم‌های الکتریکی ماکسیما

در این قسمت فایلهای تعمیراتی کتاب و فیلم مربوط به تعمیر قسمتهای برقی ماکسیما قرار داده خواهد شد

پک تعمیرات سیستم فرمان هیدرولیک ماکسیما

در این پک تعمیراتی سعی خواهد شد که تمامی فایلهای آموزشی تعمیرات سیستم فرمان هیدرولیک ماکسیما قرار داده شود

پک تعمیرات سیستم تعلیق ترمز ماکسیما

در این قسمت فایلهای تعمیراتی مربط به سیستم تعلیق و ترمز ABS و سیستم ایمنی ماکسیما قرار داده میشود

پک تنظیم موتور ماکسیما

دانلود فایلهای پک آموزشی تنظیم موتور ماکسیما

پک تعمیرات سیستم انژکتوری ماکسیما

فیلم و کتاب مربوط به تعمیرات سیستم انزکتوری ماکسیما را میتوانید از این قسمت دانلود کنید

پک تعمیرات گیربکس اتوماتیک ماکسیما

دانلود فایلهای تعمیرات مربوط به تعمیر گیربکس اتوماتیک ماکسیما

پک تعمیرات گیربکس معمولی ماکسیما

در اینجا فیلمها و کتابهای تعمیراتی گیربکس دستی ماکسیما برای دانلود قرار دارد

پک تعمیرات موتور ماکسیما

در این قسمت فایلهای تعمیراتی مربوط به تعمیرات موتور نیسان ماکسیما قرار دارد