پنجشنبه 7 بهمن 1400

پک تعمیرات برق تندر ۹۰

در این قسمت فایلهای دانلودی ،فیلمها و کتابهای مربوط به تعمیرات برق تندر ۹۰ (ال ۹۰ - L90) قرار داده شده است

Attachments:
Access this URL (راهنمای تعمیرات سیم کشی تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات سیم کشی تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۴ صفحه]
Access this URL (تعمیرات شبکه مالتی پلکس و کیسه های هوا و پیش کشنده های کمربند ایمنی)تعمیرات شبکه مالتی پلکس و کیسه های هوا و پیش کشنده های کمربند ایمنی[به زبان فارسی][۴۲ صفحه]
Access this URL (تعمیرات برف پاک کن و شیشه شور تندر ۹۰)تعمیرات برف پاک کن و شیشه شور تندر ۹۰[به زبان فارسی][۲۲ صفحه]
Access this URL (اطلاعیه فنی تغییر حجم گاز کولر تندر ۹۰)اطلاعیه فنی تغییر حجم گاز کولر تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱ صفحه]
Access this URL (بررسی مدار شارژ و استارت تندر ۹۰)بررسی مدار شارژ و استارت تندر ۹۰[به زبان فارسی][۳۴ صفحه]
Access this URL (اتصالات داخلی محفظه سرنشین تندر ۹۰)اتصالات داخلی محفظه سرنشین تندر ۹۰[به زبان فارسی][۳۸ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات واحد UCH تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات واحد UCH تندر ۹۰[به زبان فارسی][۲ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات چراغهای عقب تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات چراغهای عقب تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۳ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات سیستم صوتی تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات سیستم صوتی تندر ۹۰[به زبان فارسی][۸ صفحه]
Access this URL (عیب یابی رادیو پخش تندر ۹۰)عیب یابی رادیو پخش تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱ صفحه]
Access this URL (کد ایمنی ،تعویض قطعات ،پیکربندی رادیو تندر ۹۰)کد ایمنی ،تعویض قطعات ،پیکربندی رادیو تندر ۹۰[به زبان فارسی][۳۱ صفحه]
Access this URL (بررسی باطری قبل از تحویل به مشتری)بررسی باطری قبل از تحویل به مشتری[به زبان فارسی][۹ صفحه]
Access this URL (عیب یابی اتصالات داخلی محفظه سرنشین تندر ۹۰)عیب یابی اتصالات داخلی محفظه سرنشین تندر ۹۰[به زبان فارسی][۳۸ صفحه]
Access this URL (تعمیر کلید شیشه بالابر برقی تندر ۹۰)تعمیر کلید شیشه بالابر برقی تندر ۹۰[به زبان فارسی][۷ صفحه]
Access this URL (بازو بست صفحه نشانگرهای تندر ۹۰)بازو بست صفحه نشانگرهای تندر ۹۰[به زبان فارسی][۴ صفحه]
Access this URL (عیب یابی ، تشخیص ،عملکرد و جدول پایه های صفحه نشانگرهای تندر ۹۰)عیب یابی ، تشخیص ،عملکرد و جدول پایه های صفحه نشانگرهای تندر ۹۰[به زبان فارسی][۴۳ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات فندک تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات فندک تندر ۹۰[به زبان فارسی][۲ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات رشنایی فضای داخلی تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات رشنایی فضای داخلی تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۲ صفحه]
Access this URL (آموزش ایموبلایزر (سیستم ضد سرقت ) تندر ۹۰)آموزش ایموبلایزر (سیستم ضد سرقت ) تندر ۹۰[به زبان فارسی][۴۹ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعیرات سیستم ضد سرقت تندر ۹۰)راهنمای تعیرات سیستم ضد سرقت تندر ۹۰[به زبان فارسی][۸ صفحه]
Access this URL (عملکرد ،عیب یابی ، پیکربندی و خطاهای سیستم ضد سرقت تندر ۹۰)عملکرد ،عیب یابی ، پیکربندی و خطاهای سیستم ضد سرقت تندر ۹۰[به زبان فارسی][۴۰ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات سیستم جرقه تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات سیستم جرقه تندر ۹۰[به زبان فارسی][۵ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات بوق تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات بوق تندر ۹۰[به زبان فارسی][۳ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات بخاری تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات بخاری تندر ۹۰[به زبان فارسی][۴۴ صفحه]
Access this URL (راهنمای فیوزهای تندر ۹۰)راهنمای فیوزهای تندر ۹۰[به زبان فارسی][۳ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات چراغ‌های جلو تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات چراغ‌های جلو تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۱ صفحه]
Access this URL (تعمیرات اتصالات داخلی تندر ۹۰)تعمیرات اتصالات داخلی تندر ۹۰[به زبان فارسی][۳ صفحه]
Access this URL (کتاب کامل تعمیرات تجهیزات الکتریکی تندر ۹۰)کتاب کامل تعمیرات تجهیزات الکتریکی تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۶۷ صفحه]
Access this URL (تعمیرات برف پاک کن ،چراغها،حافظه وضعیت صندلی راننده ، سیستم کمک پارک تندر ۹۰)تعمیرات برف پاک کن ،چراغها،حافظه وضعیت صندلی راننده ، سیستم کمک پارک تندر ۹۰[به زبان فارسی][۷۲ صفحه]
Access this URL (تعمیرات تجهیزات داشبورد ،سیستمهای مربوط به درها و صندوق عقب،مدار استارت ،شیشه با)تعمیرات تجهیزات داشبورد ،سیستمهای مربوط به درها و صندوق عقب،مدار استارت ،شیشه با[به زبان فارسی][۸۲ صفحه]
Access this URL (تعمیرات چراغ ها،فیوزها،سیستم ضد سرقت ،بوق،صفحه نشانگرها،کلیدهای کنترل،برف پاک کن)تعمیرات چراغ ها،فیوزها،سیستم ضد سرقت ،بوق،صفحه نشانگرها،کلیدهای کنترل،برف پاک کن[به زبان فارسی][۱۵۲ صفحه]
Access this URL (مبانی الکتریسیته خودرو تندر ۹۰)مبانی الکتریسیته خودرو تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۰۳ صفحه]
Access this URL (مبانی الکتریسیته خودرو(۱) تندر ۹۰)مبانی الکتریسیته خودرو(۱) تندر ۹۰[به زبان فارسی][۵۵ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات سیستم ایربگ تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات سیستم ایربگ تندر ۹۰[به زبان فارسی][۳۲ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات قفل صندوق عقب تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات قفل صندوق عقب تندر ۹۰[به زبان فارسی][۳ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات کلیدهای کنترل تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات کلیدهای کنترل تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۹ صفحه]
Access this URL (بررسی مدار شارژ تندر ۹۰)بررسی مدار شارژ تندر ۹۰[به زبان فارسی][۲۸ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات مدار استارت و مدار شارژ موتور تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات مدار استارت و مدار شارژ موتور تندر ۹۰[به زبان فارسی][۲۲ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات تکمیلی بررسی دار شارژ و استارتر تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات تکمیلی بررسی دار شارژ و استارتر تندر ۹۰[به زبان فارسی][۳۵ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات باتری تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات باتری تندر ۹۰[به زبان فارسی][۵ صفحه]
Access this URL (راهنمای آموزشی سیستمهای ایمنی غیرفعال (ایربگ) تندر ۹۰)راهنمای آموزشی سیستمهای ایمنی غیرفعال (ایربگ) تندر ۹۰[به زبان فارسی][۷۶ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات سیستم تهویه مطبوع تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات سیستم تهویه مطبوع تندر ۹۰[به زبان فارسی][۵۳ صفحه]
Access this URL (فیوزها و رله های تندر ۹۰)فیوزها و رله های تندر ۹۰[به زبان انگلیسی][۱۱۰ صفحه]
Access this URL (شارژ گاز تندر ۹۰ و نشت یابی تندر ۹۰)شارژ گاز تندر ۹۰ و نشت یابی تندر ۹۰[به زبان فارسی][۲۵ صفحه]
Access this URL (سیستم تهویه مطبوع تندر ۹۰ )سیستم تهویه مطبوع تندر ۹۰ [به زبان فارسی][۳۹ صفحه]
Access this URL (عیب یابی و تعمیر کولر و شارژ گاز کولر تندر ۹۰)عیب یابی و تعمیر کولر و شارژ گاز کولر تندر ۹۰[به زبان فارسی][۵۷ صفحه]
Access this URL (آموزش عمومی نحوه عملکرد سیستم تهویه مطبوع و کولر خودرو)آموزش عمومی نحوه عملکرد سیستم تهویه مطبوع و کولر خودرو[به زبان فارسی][۵۳ صفحه]
Access this URL (بخاری و کولر تندر ۹۰)بخاری و کولر تندر ۹۰[به زبان فارسی][۹۷ صفحه]
Access this URL (تعمیرات و عیب یابی کیسه هوا و پیش کشنده کمربندتندر ۹۰)تعمیرات و عیب یابی کیسه هوا و پیش کشنده کمربندتندر ۹۰[به زبان فارسی][۲۸ صفحه]