پنجشنبه 7 بهمن 1400

پک تعمیرات بدنه و تزئینات تندر ۹۰

دانلودهایی که در این قسمت میبیند مربوط به تعمیرات قسمتهای مختلف بدنه و تزئینات تندر ۹۰ است

Attachments:
Access this URL (فیلم تعمیر داشبورد تندر ۹۰)فیلم تعمیر داشبورد تندر ۹۰[به زبان فرانسوی][۷ دقیقه]
Access this URL (فیلم تعویض لامپهای جلو تندر ۹۰)فیلم تعویض لامپهای جلو تندر ۹۰[بدون زبان][۲ دقیقه]
Access this URL (باز و بست پوشش داخلی و تودوزی تندر ۹۰)باز و بست پوشش داخلی و تودوزی تندر ۹۰[به زبان فارسی][۸۲ صفحه]
Access this URL (اطلاعیه فنی نحوه پاک کردن موم از روی قطعات رنگ شده بدنه و سپرها)اطلاعیه فنی نحوه پاک کردن موم از روی قطعات رنگ شده بدنه و سپرها[به زبان فارسی][۴ صفحه]
Access this URL (بازو بست سپر جلو و عقب و درب صندوق عقب تندر۹۰)بازو بست سپر جلو و عقب و درب صندوق عقب تندر۹۰[به زبان فارسی][۱۹ صفحه]
Access this URL (آب‌بندی و صداگیری درب‌ها و شیشه ها)آب‌بندی و صداگیری درب‌ها و شیشه ها[به زبان فارسی][۱۶ صفحه]
Access this URL (مکانیزم‌های درب‌های جانبی و غیر جانبی ،شیشه ها ،محافظ‌ها و تجهیزات بیرونی و داخل)مکانیزم‌های درب‌های جانبی و غیر جانبی ،شیشه ها ،محافظ‌ها و تجهیزات بیرونی و داخل[به زبان فارسی][۱۳۱ صفحه]
Access this URL (اطلاعات کلی بدنه و مشخصات قسمت کف L90)اطلاعات کلی بدنه و مشخصات قسمت کف L90[به زبان فارسی][۱ صفحه]
Access this URL (اطلاعات بدنه قسمت عقب L90)اطلاعات بدنه قسمت عقب L90[به زبان فارسی][۱ صفحه]
Access this URL (اطلاعات بدنه قسمت جانبی برای صافکار و جوشکاری تندر ۹۰)اطلاعات بدنه قسمت جانبی برای صافکار و جوشکاری تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱ صفحه]
Access this URL (چرخ ها و لاستیک ، فشار ، بالانس چرخ تندر ۹۰)چرخ ها و لاستیک ، فشار ، بالانس چرخ تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۱ صفحه]
Access this URL (فواصل بدنه خودروهای L90)فواصل بدنه خودروهای L90[به زبان فارسی][۱ صفحه]
Access this URL (تعمیرات ستون وسط و جلو و زیر سقف تندر ۹۰)تعمیرات ستون وسط و جلو و زیر سقف تندر ۹۰[به زبان فارسی][۳۹ صفحه]
Access this URL (روش چسباندن و نصب کردن شیشه های و سان روف)روش چسباندن و نصب کردن شیشه های و سان روف[به زبان فارسی][۴۲ صفحه]
Access this URL (روش کلی چسباندن و نصب شیشه های تندر ۹۰)روش کلی چسباندن و نصب شیشه های تندر ۹۰[به زبان فارسی][۲۹ صفحه]
Access this URL (کتاب کامل تعمیرات بدنه تندر ۹۰)کتاب کامل تعمیرات بدنه تندر ۹۰[به زبان فارسی][۳۹۶ صفحه]
Access this URL (تعمیرات قطعات پلاستیکی بدنه تندر ۹۰)تعمیرات قطعات پلاستیکی بدنه تندر ۹۰[به زبان فارسی][۳۴ صفحه]
Access this URL (اصول پایه تعمیرات بدنه تندر ۹۰ )اصول پایه تعمیرات بدنه تندر ۹۰ [به زبان فارسی][۱۵۶ صفحه]
Access this URL (باز وبست اکسل عقب تندر ۹۰)باز وبست اکسل عقب تندر ۹۰[به زبان فارسی][۲۲ صفحه]
Access this URL (باز و بست اکسل جلوی تندر ۹۰ )باز و بست اکسل جلوی تندر ۹۰ [به زبان فارسی][۴۵ صفحه]
Access this URL (عیب یابی خودروی تصادفی از جلو ،عقب و پهلوی تندر ۹۰)عیب یابی خودروی تصادفی از جلو ،عقب و پهلوی تندر ۹۰[به زبان فارسی][۳۸ صفحه]
Access this URL (تعمیرات آببندی و صداگیری شیشه های تندر ۹۰)تعمیرات آببندی و صداگیری شیشه های تندر ۹۰[به زبان فارسی][۹ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات تجهیزات بیرونی تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات تجهیزات بیرونی تندر ۹۰[به زبان فارسی][۶ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات محافظ ها (سپرهای جلو و عقب و زه‌های روی در) تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات محافظ ها (سپرهای جلو و عقب و زه‌های روی در) تندر ۹۰[به زبان فارسی][۲۸ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات شیشه های تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات شیشه های تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۲ صفحه]
Access this URL (آب‌بندی و صداگیری درب ها و شیشه ها)آب‌بندی و صداگیری درب ها و شیشه ها[به زبان فارسی][۱۴ صفحه]
Access this URL (بازو بست دربها،شیشه ها ، سپرها و تجهیزات بیرونی و داخلی و ایمنی تندر ۹۰)بازو بست دربها،شیشه ها ، سپرها و تجهیزات بیرونی و داخلی و ایمنی تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۰۱ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات اسکلت فلزی صندلی های عقب تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات اسکلت فلزی صندلی های عقب تندر ۹۰[به زبان فارسی][۸ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات اسکلت فلزی و ریلهای صندلی جلو تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات اسکلت فلزی و ریلهای صندلی جلو تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۷ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات پوشش دربهای جانبی تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات پوشش دربهای جانبی تندر ۹۰[به زبان فارسی][۹ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات پوشش فضای داخلی تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات پوشش فضای داخلی تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۹ صفحه]
Access this URL (بازو بست داشبورد ،کنسول مرکزی ،آینه داخلی ،آفتابگیر و دستگیردرب تندر ۹۰)بازو بست داشبورد ،کنسول مرکزی ،آینه داخلی ،آفتابگیر و دستگیردرب تندر ۹۰[به زبان فارسی][۲۱ صفحه]
Access this URL (راهنمای بازو بست و تعمیرات تجهیزات صندلی های تندر ۹۰)راهنمای بازو بست و تعمیرات تجهیزات صندلی های تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۴ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات پوشش داخلی و  تودورزی صندلیهای عقب تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات پوشش داخلی و تودورزی صندلیهای عقب تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۴ صفحه]
Access this URL (بازو بست و تعمیر پوشش فضای داخلی ،دربهای جانبی ، اسکلتهای فلزی و صندلی و تجهیزات)بازو بست و تعمیر پوشش فضای داخلی ،دربهای جانبی ، اسکلتهای فلزی و صندلی و تجهیزات[به زبان فارسی][۸۶ صفحه]
Access this URL (تعمیر پوشش صندلی های جلو تندر ۹۰)تعمیر پوشش صندلی های جلو تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۷ صفحه]
Access this URL (تعمیرات گلگیر ،سینی ،محفظه چرخ،سینی زیر شیشه،سینی داشبورد تندر ۹۰)تعمیرات گلگیر ،سینی ،محفظه چرخ،سینی زیر شیشه،سینی داشبورد تندر ۹۰[به زبان فارسی][۳۹ صفحه]
Access this URL (تعمیرات کف صندوق ،شاسی عقب تندر ۹۰)تعمیرات کف صندوق ،شاسی عقب تندر ۹۰[به زبان فارسی][۲۳ صفحه]
Access this URL (تعمیرات ساختار پایینی جانبی تندر ۹۰)تعمیرات ساختار پایینی جانبی تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۹ صفحه]
Access this URL (تعمیرات سینی کف و بدنه ساختار پایینی مرکزی تندر ۹۰)تعمیرات سینی کف و بدنه ساختار پایینی مرکزی تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۴ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات بدنه ساختاری پایینی جلو تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات بدنه ساختاری پایینی جلو تندر ۹۰[به زبان فارسی][۳۱ صفحه]
Access this URL (اطلاعات کلی برای تعمیرات بدنه تندر ۹۰)اطلاعات کلی برای تعمیرات بدنه تندر ۹۰[به زبان فارسی][۴۱ صفحه]
Access this URL (اصول پایه تعمیرات بدنه)اصول پایه تعمیرات بدنه[به زبان فارسی][۱۵۶ صفحه]
Access this URL (بازو بست لامپها ،چراغها ،درب صندوق تندر ۹۰)بازو بست لامپها ،چراغها ،درب صندوق تندر ۹۰[به زبان فارسی][۲۵ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات بدنه ساختار بالایی عقب تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات بدنه ساختار بالایی عقب تندر ۹۰[به زبان فارسی][۳۳ صفحه]
Access this URL (راهنمای آماده‌سازی و مراحل نقاشی خودرو تندر ۹۰)راهنمای آماده‌سازی و مراحل نقاشی خودرو تندر ۹۰[به زبان فارسی][۷۳ صفحه]
Access this URL (باز وبست سپر جلو و عقب و نوار صندوق عقب و صندلی جلو )باز وبست سپر جلو و عقب و نوار صندوق عقب و صندلی جلو [به زبان فارسی][۲۰ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات سقف تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات سقف تندر ۹۰[به زبان فارسی][۸ صفحه]
Access this URL (ابزارآلات و تجهیزات تعمیرات بدنه تندر ۹۰)ابزارآلات و تجهیزات تعمیرات بدنه تندر ۹۰[به زبان فارسی][۶ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات خودروی آسیب دیده تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات خودروی آسیب دیده تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۸ صفحه]
Access this URL (کتاب کامل تعمیرات بدنه تمام قسمتهای تندر ۹۰ )کتاب کامل تعمیرات بدنه تمام قسمتهای تندر ۹۰ [به زبان فارسی][۲۶۴ صفحه]
Access this URL (وسایل بالابر خودرو تندر ۹۰)وسایل بالابر خودرو تندر ۹۰[به زبان فارسی][۴ صفحه]
Access this URL (مشخصات فنی بدنه تندر ۹۰)مشخصات فنی بدنه تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۳ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات آب‌بندی درب های تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات آب‌بندی درب های تندر ۹۰[به زبان فارسی][۶ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات تجهیزات ایمنی درب جلو تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات تجهیزات ایمنی درب جلو تندر ۹۰[به زبان فارسی][۲ صفحه]
Access this URL (بازو بست و تعمیرات درب موتور و درب صندوق عقب و قطعات روی آنها )بازو بست و تعمیرات درب موتور و درب صندوق عقب و قطعات روی آنها [به زبان فارسی][۱۲ صفحه]
Access this URL (بازو بست و تعمیرات دربهای جانبی جلو و عقب و تجهیزات آنها)بازو بست و تعمیرات دربهای جانبی جلو و عقب و تجهیزات آنها[به زبان فارسی][۲۹ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات بدنه دربهای غیر جانبی تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات بدنه دربهای غیر جانبی تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۱ صفحه]
Access this URL (بازوبست درب های جانبی جلو و عقب و درب مخزن سوخت تندر ۹۰)بازوبست درب های جانبی جلو و عقب و درب مخزن سوخت تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۶ صفحه]